Úvod

Priprav sa na skúšky, testy, písomky či zápočty z ekonomických predmetov a vyplň si testy z ekonomiky. On-line testy z ekonomiky a súvisiacich oblastí, ako je marketing, manažment, makroekonómia, obchod, financie, podnikanie, investovanie, bankovníctvo, poisťovníctvo, internetový marketing, všeobecná ekonomická teória a ďalších. Testy z ekonomiky a súvisiacích oblastí pre vysoké školy i stredné školy.

Najnovšie výsledky testov

MenoNázov testuÚspešnosťDátum
Alenka Logistika 176%2019-08-20 21:33:44
Alenka Komunikácia 262%2019-08-20 21:27:41
Alenka Komunikácia 164%2019-08-20 21:23:32
Alenka Manažment56%2019-08-20 21:18:49
Alenka Manažérske informačné systémy 143%2019-08-20 21:15:55
Alenka Výskum trhu a marketing 277%2019-08-20 21:07:59
Alenka Výskum trhu a marketing 169%2019-08-20 19:44:17
Alenka Marketing67%2019-08-20 19:35:22
Alenka Všeobecná ekonomická teória 350%2019-08-20 19:27:21
Alenka Všeobecná ekonomická teória 264%2019-08-20 19:22:22
Alenka Všeobecná ekonomická teória 164%2019-08-20 19:18:15
Alenka Vzdelávanie pracovníkov57%2019-08-20 19:13:00
AlenkaManažment výroby 153%2019-08-20 19:07:23
DominikVšeobecná ekonomická teória 27%2019-08-20 00:06:39

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2019/2020

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2019/2020. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: