Test: Poisťovníctvo 9 (10 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Poisťovníctvo 9. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Druh poistenia majetku dotýkajúci sa poistenia živelných rizík je:
a)
b)
c)
2. Právny dokument vyhotovený písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov je:
a)
b)
c)
3. Časť zmluvy, v ktorej sú vyznačené a opísané hlavné podmienky poistenia sa volá:
a)
b)
c)
4. V poistnej zmluve dohodnutá alebo právnym predpisom určená čiastka, do výšky ktorej poisťovacia spoločnosť poskytne poistnú náhradu je:
a)
b)
c)
5. Odvetvie hospodárstva zaoberajúce sa poisťovacou, zaisťovacou a sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti poistenia je:
a)
b)
c)
6. Časťou právnej vedy, ktorá skúma a rieši právne problémy poistenia, poisťovníctva a poistných vzťahov je:
a)
b)
c)
7. Poisťovacia spoločnosť, ktorá má dominantné postavenie na poistnom trhu je:
a)
b)
c)
8. Poistenie budov, poistenie domácností, poistenie motorových vozidiel, poistenie dopravných prostriedkov, poistenie vecí proti rôznym rizikám, najmä živelným je:
a)
b)
c)
9. Termín, ktorým sa ukončí platnosť poistnej zmluvy je:
a)
b)
c)
10. Samostatné skupiny poistení členených podľa rovnorodosti poistného rizika je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: