Test: Poisťovníctvo 8 (12 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Poisťovníctvo 8. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Uznanie návrhu poistnej zmluvy poisťovňou za platný, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené pre daný druh poistenia je:
a)
b)
c)
2. Poistenia, v ktorých sa nevie, či poistná udalosť jednoznačne vznikne, alebo nie je:
a)
b)
c)
3. Poistné, ktoré sa počas celej poistnej doby nemení je:
a)
b)
c)
4. Vzťah dvoch partnerov, poistníkov alebo poisteného a poisťovateľa, prostredníctvom ktorého sa môže realizovať poistenie je:
a)
b)
c)
5. Sadzobník poplatkov za služby v pobočkách pre fyzické osoby, vydaný bankou je:
a)
b)
c)
6. Časť poistnej doby, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve alebo bola stanovená právnym predpisom je:
a)
b)
c)
7. Právny (podnikateľský) subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť je:
a)
b)
c)
8. Ukončenie platnosti poistnej zmluvy je:
a)
b)
c)
9. Inštitúcia dohliadajúca na správne fungovanie poisťovníctva je:
a)
b)
c)
10. Tento termín sa používa v úrazovom poistení a týka sa poistného plnenia za dobu nevyhnutného liečenia následkov úrazu je:
a)
b)
c)
11. Dosiahnutie stanoveného alebo dohodnutého veku je:
a)
b)
c)
12. Odstránenie škody poskytnutím vecného, peňažného, alebo iného odškodnenia je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: