Test: Poisťovníctvo 7 (12 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Poisťovníctvo 7. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Územie, na ktorom pôsobí ponuka a dopyt po produktoch poistenia je:
a)
b)
c)
2. Poistné, ktoré má poistený platiť ako cenu za poskytovanú poisťovaciu službu je:
a)
b)
c)
3. Pohľadávka banky voči dlžníkovi na zaplatenie úveru alebo vrátenie plnenia poskytnutého na základe zmluvy spolu s príslušenstvom pohľadávky banky a súčasťami pohľadávky banky je:
a)
b)
c)
4. Cena za poskytovanú poisťovaciu službu je:
a)
b)
c)
5. Technická, materiálna a organizačná pomoc poskytovaná poisťovňou je:
a)
b)
c)
6. Dostatok disponibilných zdrojov na krytie všetkých potrieb a záväzkov v príslušnom čase je:
a)
b)
c)
7. Ukončenie platnosti poistenia zo zákonom daných dôvodov je:
a)
b)
c)
8. Výška podielu, ktorým sa poistený finančne zúčastňuje na poistnej škode je:
a)
b)
c)
9. Rozšírenie základného poistenia o ďalšie riziká alebo miestnu platnosť poistenia je:
a)
b)
c)
10. Iné zabezpečenie ako zabezpečenie pohľadávky banky základným zabezpečením je:
a)
b)
c)
11. Odmena obchodnému zástupcovi, alebo inému sprostredkovateľovi obchodu za činnosť spojenú s uzavretím obchodu je:
a)
b)
c)
12. Pravidelná anuitná platba úveru dohodnutá v zmluve, spravidla mesačná je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: