Test: Poisťovníctvo 5 (12 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Poisťovníctvo 5. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Obmedzenia, podmienka, výhrada k zmluve je:
a)
b)
c)
2. Udalosť neočakávaná, ktorá vznikne v krátkom časovom okamihu a poistený, alebo poškodený nemohol jej vzniku predísť je:
a)
b)
c)
3. Dohodnutá peňažná čiastka, ktorou sa poistení podieľa na poistnej udalosti je:
a)
b)
c)
4. Súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, môže sa po jej vyčíslení zaslať poistenému ako poistná náhrada je:
a)
b)
c)
5. Uzatvorená medzi bankou a dlžníkom, na základe ktorej sa banka zaviazala poskytnúť úver je:
a)
b)
c)
6. Poistné zaplatené naraz na celý čas platnosti poistenia je:
a)
b)
c)
7. Všetky a/alebo jednotlivá zmluva uzatvorená medzi bankou a garantom a/alebo všetky a/alebo jednotlivé vyhlásenia garanta, ktoré súvisia so zabezpečením, a/alebo na základe ktorých sa v prospech banky zriaďuje zabezpečenie pohľadávky banky je:
a)
b)
c)
8. Cena veci k stanovenému termínu je:
a)
b)
c)
9. Súbor všetkých rizík a poistných podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, vymedzujúci okolnosti, za ktorých poisťovňa poskytne poistné plnenie je:
a)
b)
c)
10. Riziko, na ktoré môže poisťovňa uzavrieť poistnú zmluvu na základe daných podmienok je:
a)
b)
c)
11. Potvrdenie, že poisťovňa za svojho poisteného splní záväzok stanovený v krycom liste je:
a)
b)
c)
12. Podmienky dohodnuté v zmluve, ktoré musia byť splnené k tomu, aby banka poskytla dlžníkovi úver je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: