Test: Poisťovníctvo 3 (14 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Poisťovníctvo 3. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Peňažné prostriedky, ktoré banka poskytne dlžníkovi na základe zmluvy, a ktoré je dlžník povinný vrátiť banke podľa podmienok zmluvy sa označujú ako:
a)
b)
c)
2. Riziko, ktoré môže poisťovňa v zmysle daných podmienok prijať do poistenia je:
a)
b)
c)
3. Profesionálny sprostredkovateľ poistenia v prospech niektorej poisťovacej spoločnosti je:
a)
b)
c)
4. Bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou je:
a)
b)
c)
5. Zmena výšky dohodnutého poistného v závislosti od zmeny ocenenia rizika a oprávnenej požiadavky poistníka je:
a)
b)
c)
6. Hospodársky subjekt zaoberajúci sa poisťovaním alebo zaisťovaním je:
a)
b)
c)
7. Súbor podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, alebo v právnom predpise, podľa ktorého je možné poistenie realizovať a poskytnúť poistné plnenie sa nazýva:
a)
b)
c)
8. Doba, počas ktorej môže občan uplatniť svoje nároky voči povinnému je:
a)
b)
c)
9. Vek poisteného, ktorý sa zisťuje ako rozdiel medzi rokom vzniku poistenia a rokom narodenia poisteného je:
a)
b)
c)
10. Poistná zmluva obsahujúca poistenie najdôležitejších rizík poistníka je:
a)
b)
c)
11. Obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve je:
a)
b)
c)
12. Zľava z poistného poskytovaná v rámci poistenia motorových vozidiel za určité obdobie bez nehody je:
a)
b)
c)
13. Poškodenie hmotného majetku, ktorý je vo vlastníctve poisteného alebo poškodeného je:
a)
b)
c)
14. Úkon, ktorým sa uskutočňuje výber dlžnej sumy od dlžníka je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: