Test: Poisťovne 5 (10 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Poisťovne 5. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Poisťovňa, ktorá má oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť pre všetky druhy rizík vo všetkých poistných odvetviach, a zaistenie je:
a)
b)
c)
2. Termín, v ktorom poistenie zaniká je:
a)
b)
c)
3. Dlhodobý, opakovateľný a obnoviteľný úver je:
a)
b)
c)
4. Druh poistenia, ktorým sa poisťujú osoby na úhradu liečebných nákladov v prípade ochorenia, alebo úrazu je:
a)
b)
c)
5. Poistenie neposkytuje poistnú ochranu z dôvodov nesplnenia základných predpokladov v poistnej zmluve uvedených (napríklad poistná udalosť vznikla na území mimo územnú platnosť poistenia, v inom čase ako je dojednaný v poistnej zmluve, nepoisteným rizikom je:
a)
b)
c)
6. Jedna zo základných foriem poistenia je:
a)
b)
c)
7. Čiastka, ktorou je poisťovňa povinná vyplatiť v prípade poistnej udalosti je:
a)
b)
c)
8. Ochranná lehota, počas ktorej poisťovňa nemusí poskytnúť poistné plnenie zo životného poistenia v prípade úmrtia v dôsledku ochorenia je:
a)
b)
c)
9. Schopnosť klienta splácať pohľadávku banky a dostatočnosť ním navrhnutých zabezpečení úveru je:
a)
b)
c)
10. Právny subjekt, ktorý dojednáva poistenie a vykonáva jeho správu je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: