Test: Poisťovne 4 (12 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Poisťovne 4. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Minimálna suma, ktorá sa môže dohodnúť v konkrétnom poistení je:
a)
b)
c)
2. Zrušenie predpisu poistného na dané obdobie v prípade zániku poistenia sa nazýva:
a)
b)
c)
3. Poistenie dopravného prostriedku je:
a)
b)
c)
4. Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie tomu, komu poistený zodpovedá za škodu, ktorú mu spôsobil svojou činnosťou je:
a)
b)
c)
5. Doba, na ktorú bola uzavretá poistná zmluva je:
a)
b)
c)
6. Postup poisťovne, ktorého výsledkom je analýza rizík a stanovenie predpokladov vzniku škôd vo vecnom, finančnom a časovom faktore je:
a)
b)
c)
7. Objem finančných prostriedkov, ktoré má klient aktuálne k dispozícii na čerpanie úveru je:
a)
b)
c)
8. Osoba a/alebo osoby, ktoré sú zmluvnou stranou banky v Zmluve a /alebo osoby, ktoré sa zaviazali voči banke zaplatiť pohľadávku banky a/alebo jej príslušnú časť na základe prevzatia dlhu alebo pristúpenia k záväzku a/alebo osoby, na ktoré prešiel, alebo b je:
a)
b)
c)
9. Stanovené poistné na dohodnuté poistné obdobie je:
a)
b)
c)
10. Finančné vyjadrenie majetkovej, zdravotnej alebo inej spôsobenej ujmy je:
a)
b)
c)
11. Profesionálny pracovník poisťovne vykonávajúci nábor poistenia (dojednávanie poistných zmlúv) v teréne alebo profesionálny pracovník alebo zástupca poisťovacieho makléra alebo poisťovacieho agenta je:
a)
b)
c)
12. Účet vedený poistiteľom pre každého poistníka ku každej poistnej zmluve je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: