Test: Poisťovne 3 (11 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Poisťovne 3. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Maximálny objem úveru, ktorý klient môže čerpať je:
a)
b)
c)
2. Správa vystavená havarijným komisárom je:
a)
b)
c)
3. Poplatok účtovaný pri zrušení zmluvy s výplatou odbytného hradený znížením počtu akumulačných podielových jednotiek je:
a)
b)
c)
4. Znamená dojednávanie poistenia, jeho správu a poskytovanie poistných plnení za poistné udalosti, ako aj sprostredkovanie poistenia je:
a)
b)
c)
5. Druhá a každá ďalšia platba poistného je:
a)
b)
c)
6. Mesačnú splátku je možné kedykoľvek a bez penalizačných poplatkov zvýšiť o mimoriadnu splátku, ktorá zvyšuje disponibilnú čiastku a znižuje úverové zaťaženie klienta. Táto čiastka sa nazýva:
a)
b)
c)
7. Proces zabezpečujúci poskytnutie poistného plnenia je:
a)
b)
c)
8. Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie poistenému alebo pozostalým za poškodenie zdravia, úmrtie alebo dožitia sa stanoveného veku v zmysle dohodnutých poistných podmienok je:
a)
b)
c)
9. Deň doručenia oznámenia ktorémukoľvek z dlžníkov je:
a)
b)
c)
10. Osoba a/alebo osoby, ktoré poskytujú v prospech banky zabezpečenie pohľadávky banky alebo jej príslušnej časti na základe zabezpečovacích zmlúv, vrátane dlžníka, ak poskytuje zabezpečenie pohľadávky banky je:
a)
b)
c)
11. Účelový poistný fond určený na krytie výkyvov v poistných plneniach zo životných a dôchodkových poistení je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: