Test: Poisťovne 2 (10 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Poisťovne 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Poistenie, ktoré sa musí podľa príslušného právneho predpisu uzavrieť ako zmluvné povinné poistenie je:
a)
b)
c)
2. Konkrétne poistné podmienky pre určitý poistný druh je:
a)
b)
c)
3. Osoba (fyzická alebo právnická) ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu je:
a)
b)
c)
4. Poplatok účtovaný pri zrušené poistnej zmluvy s výplatou odbytného alebo pri prevedení na poistenie v splatenom stave hradený znížením počtu počiatočných podielových jednotiek je:
a)
b)
c)
5. Kombináciou poistenia a sporenia sa vyznačuje :
a)
b)
c)
6. Účelový poistný fond určený na krytie a financovanie preventívnych opatrení je:
a)
b)
c)
7. Vymáhanie záväzku od toho, kto úmyselne alebo neúmyselne spôsobil udalosť je:
a)
b)
c)
8. Dávka, ktorá sa poskytuje v prípade odškodnenia úrazu je:
a)
b)
c)
9. Druh rizikového poistenia osôb, ktorým sú poistení občania proti škodám na zdraví spôsobeným úrazom je:
a)
b)
c)
10. Spôsobenie morálnej, materiálnej alebo inej ujmy je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: