Test: Poisťovne 1 (10 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Poisťovne 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Kladný rozdiel medzi zaplateným a predpísaným poistným je:
a)
b)
c)
2. Právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému (alebo poškodenému za poisteného) poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok je:
a)
b)
c)
3. Tuzemská nehnuteľnosť, ku ktorej bude zriadené v prospech banky záložné právo alebo ku ktorej už vzniklo a trvá záložné právo v prospech banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky je:
a)
b)
c)
4. Spôsobenie morálnej, majetkovej, zdravotnej alebo inej finančnej ujmy je:
a)
b)
c)
5. Doklad, ktorý držiteľ dostáva pravidelne každý mesiac od doby, kedy začal čerpať úver je:
a)
b)
c)
6. Druh rezervotvorného poistenia osôb, ktorého predmetom a rizikom je dožitie a úmrtie poistenej osoby je:
a)
b)
c)
7. Platby, ktoré je povinný platiť klient, dlžník alebo garant banke a ktorých výška je uvedená v Zmluve alebo v Sadzobníku poplatkov sú:
a)
b)
c)
8. Opis poistného krytia, právneho základu a výpočet poistného plnenia v konkrétnej poistnej udalosti je:
a)
b)
c)
9. Činnosť zaoberajúca sa dojednávaním poistenia je:
a)
b)
c)
10. Poistenie skupín poistencov je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: