Test: Poistenie motorových vozidiel (10 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Poistenie motorových vozidiel. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Opatrenie alebo hodnotenie, ktoré využívajú poisťovne v prípade často vyskytujúceho sa plnenia zodpovednosti a ktorého zámerom nie je poškodiť vodiča alebo majiteľa vozidla, ale viesť k zodpovednejšiemu chovaniu na cestách a zabrániť zneužívaniu poistenia sa nazýva:
a)
b)
c)
2. Medzinárodné osvedčenie o poistení, ktorým sa preukazujeme v zahraničí a ktoré platí pre krajiny, ktoré sú uvedené v vyhláške Ministerstva financií sa nazýva:
a)
b)
c)
3. Osoba (spoločnosť) zapísaná do technického preukazu je:
a)
b)
c)
4. Samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz sa volá:
a)
b)
c)
5. Najvyššia hranica poistného plnenia poistiteľa pri jednej škodovej udalosti sa nazýva:
a)
b)
c)
6. Poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve podľa osobitného predpisu, ak podľa tohto povolenia je oprávnená vykonávať poistenie zodpovednosti sa nazýva:
a)
b)
c)
7. Ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosti sa nazýva:
a)
b)
c)
8. Zvýhodnenie pre majiteľa vozidla, ktorý v priebehu roku neuplatnil žiadnu poistnú udalosť je:
a)
b)
c)
9. Ten, kto uzavrel s poistiteľom zmluvu o poistení zodpovednosť sa nazýva:
a)
b)
c)
10. Poistenie, ktoré je vodič cudzozemského motorového vozidla povinný uzavrieť s kanceláriou zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území Slovenskej republiky je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: