Test: Poistenie 2 (8 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Poistenie 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Návrh na prijatie rizika poistenia pre poisťovateľa je:
a)
b)
c)
2. Udalosť, ktorá má za následok záväzok poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie oprávnenej osobe v zmysle dohodnutých poistných podmienok je:
a)
b)
c)
3. Osoba, ktorá podľa príslušných zákonov zastupuje v plnom rozsahu záujmy neplnoletých alebo toho, kto je zbavený spôsobilosti k právnym úkonom je:
a)
b)
c)
4. Právny subjekt poskytujúci služby poistenia je:
a)
b)
c)
5. Osoba, na ktorej život, smrť alebo zdravie sa poistenie vzťahuje je:
a)
b)
c)
6. Nezaplatené čiastky bežne plateného poistného, u ktorých už nastala splatnosť je:
a)
b)
c)
7. Vek poistenej osoby pri jej posledných narodeninách, v čase podpisu poistnej zmluvy je:
a)
b)
c)
8. Suma vyplatená v prípade poistnej udalosti je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: