Test: Výskum trhu a marketing 2 (13 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Výskum trhu a marketing 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Multitematický, spravidla multiklientský reprezentatívny kvantitatívny výskum, ktorého výhoda spočíva v nízkonákladovosti, pretože každý klient financuje iba svoju časť je:
a)
b)
c)
2. Nevyžiadané e-mailové správy komerčného charakteru sa označujú ako:
a)
b)
c)
3. Všetky značky alebo produkty v danom segmente, ktoré respondent pozná aspoň z počutia a dokáže si na ne spomenúť na základe pripomenutia sa vo výskume označujú ako:
a)
b)
c)
4. Časovo ohraničené a opakujúce sa výstavné podujatia určené hlavne maloobchodníkom a odborným návštevníkom z určitých odvetví sú:
a)
b)
c)
5. Metóda zberu dát na základe individuálnych interview tvárou v tvár, spravidla podľa vopred pripraveného, štruktúrovaného dotazníka je:
a)
b)
c)
6. Profesionálny subjekt, ktorého poslaním a komerčnou činnosťou je výskum trhu alebo spoločensko-politický výskum je:
a)
b)
c)
7. Centrum obsluhy volaní, ktoré slúži na hromadné spracovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov je:
a)
b)
c)
8. Darček alebo odmena, ktorou reklamní pracovníci odmeňujú spotrebiteľov za nákup produktu je:
a)
b)
c)
9. Poplatky, honoráre sa označujú ako:
a)
b)
c)
10. Názorná ukážka vlastností propagovaného produktu je:
a)
b)
c)
11. Riešenie sporných otázok; príprava podkladov a výmena názorov na možné riešenia určitej otázky, ktorej ignorácia alebo podcenenie by mohlo viesť ku konfliktu či kríze je:
a)
b)
c)
12. Prvá menovaná značka alebo produkt v danom segmente, na ktorý si respondent dokáže spomenúť je:
a)
b)
c)
13. Aktivita smerujúca k priamemu ovplyvňovaniu legislatívneho a regulačného procesu je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: