Test: Výskum trhu a marketing 1 (13 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Výskum trhu a marketing 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Všetky značky alebo produkty v danom segmente, na ktoré si respondent dokáže spomenúť bez pomoci výskumníka je:
a)
b)
c)
2. Dobrovoľné overovanie kvalitatívnych ukazovateľov veľtrhov a výstav je:
a)
b)
c)
3. Ústrižok, frekventovaný tlačený, resp. tlačový propagačný prostriedok využívaný úspešne aj pri reklame na mieste predaja je:
a)
b)
c)
4. Nástroj priameho marketingu využívajúceho fax na prenos informácie pre vybranú cieľovú skupinu je:
a)
b)
c)
5. Súhrn výskumných postupov zameraných na získanie a analýzu informácii, odpovedajúcich na otázky Koľko? a V akej miere? je:
a)
b)
c)
6. Profesionálna služba špecializovaných agentúr, zameraná na získanie, spracovávanie a predaj informácii o trhu je:
a)
b)
c)
7. Výskum zameraný na hodnotenie efektívnosti alebo úspešnosti reklamných kampaní, produktov, značiek, marketingových aktivít je:
a)
b)
c)
8. Vlastný event je označovaný ako:
a)
b)
c)
9. Metóda tematicky zameraných viac alebo menej riadených skupinových diskusií, využívajúca na generovanie dát skupinovú dynamiku je:
a)
b)
c)
10. Nárazové akcie spojené s prezentáciou produktu či služieb pracovníkom distribučného reťazca sú:
a)
b)
c)
11. Právnická osoba, ktorá sa zaoberá usporadúvaním veľtrhov, oficiálne usporadúva veľtrhy na mieste spôsobilom na túto činnosť, s dostatočnou vlastnou alebo prenajatou infraštruktúrou je:
a)
b)
c)
12. Výskum zameraný na hodnotenie kreatívnych návrhov kampaní, produktov, značiek, marketingových aktivít je:
a)
b)
c)
13. Sociálne diferencovaná skupina ľudí, významná z určitého hľadiska pre fungovanie príslušnej organizácie / inštitúcie / firmy je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: