Test: Reklama (15 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Reklama. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Objekty, ktoré identifikujú výrobok, značku alebo niekam smerujú kupujúceho, poskytujú informácie o novinkách, zľavách sú:
a)
b)
c)
2. Ukazovateľ, ktorý je významným meradlom kvality reklamnej kampane je:
a)
b)
c)
3. Vzťahy so zástupcami médií, vytváranie a udržiavanie vzťahov s novinármi, ktorých cieľom je zaistenie priaznivého postoja a dôvery novinárov k značke / firme a k ľuďom, ktorí ju prezentujú je:
a)
b)
c)
4. Ukazovateľ ktorý určuje počet osôb zasiahnutých kampaňou je:
a)
b)
c)
5. Vzťahy s vládnymi inštitúciami, spolupráca a výmena informácii medzi firmou a úradmi štátnej správy a samosprávy, ktoré sú pre ňu dôležité sú:
a)
b)
c)
6. Priama poštová zásielka - firmy adresne zasielajú poštou rôzne ponuky vybranému okruhu potenciálnych alebo existujúcich zákazníkov je:
a)
b)
c)
7. Jednotkou hrubého zásahu, ktorá poskytuje informáciu o tom, koľko členov z hlavnej cieľovej skupiny bolo vystavených účinkami kampane je:
a)
b)
c)
8. Ukazovateľ, ktorý vyjadruje zásah špecifickej cieľovej skupiny je:
a)
b)
c)
9. Pomôcky na mieste predaja, ktoré zostávajú na mieste predaja i po nákupe tovaru zákazníkom (stojany, displej, atď.) sa označujú ako:
a)
b)
c)
10. Skrátená formulácia účinnej správy v marketingovej komunikácii vzhľadom na jej recipienta je:
a)
b)
c)
11. Ukazovateľ, ktorý udáva, koľkokrát divák z cieľovej skupiny uvidí daný TV spot je:
a)
b)
c)
12. Vzťahy s verejnosťou - snahy o budovanie pozitívnych vzťahov k danej firme, vytváranie dobrého inštitucionálneho imidžu a snaha o minimalizáciu následkov nepriaznivých udalosti, prípadne ohovárania, ktoré sa o firme šíria sa označujú ako:
a)
b)
c)
13. Výstavný stánok sa označuje ako:
a)
b)
c)
14. GRP a reach sú dvoma na sebe závislými premennými, ktorých vzťah je vyjadrený treťou neznámou v tomto trojuholníku, ktorou je :
a)
b)
c)
15. Pomôcky podporujúce nákup, ktoré si zákazník odnáša spolu so zakúpeným produktom (príbalové darčeky, prémiové balenia, bonusy za množstvo nakúpeného tovaru, atď.) sa označujú ako:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: