Test: Marketing (18 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Marketing. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Lotériové výhry; víťazi sú určovaní čisto náhodne, ochutnávky, ponuka vzoriek potravín a nápojov na odskúšanie kvality priamo na mieste sú:
a)
b)
c)
2. Spoločenská zodpovednosť spoločnosti, dobrovoľné príspevky podnikov k vytváraniu lepšej spoločnosti, životného prostredia je:
a)
b)
c)
3. Marketing, ktorý využíva, že sa spotrebitelia sami identifikujú ako potenciálni zákazníci vybraného produktu, vyžadujú doplňujúce informácie o produkte, chcú byť priamo kontaktovaní predajcom je:
a)
b)
c)
4. Osobu z cieľovej skupiny vyhľadáva a telefonicky kontaktuje firma s cieľom ponúknuť produkt alebo službu, resp. poskytnúť alebo zistiť marketingovo využiteľné informácie. Táto aktivita sa nazýva :
a)
b)
c)
5. Dosah cieľovej skupiny sa uskutočňuje pomocou telefonického spojenia je:
a)
b)
c)
6. Podujatia, ktoré vykazujú podiel zahraničných vystavovateľov, resp. podiel výstavnej plochy prenajatej zahraničnými vystavovateľmi minimálne 20%, alebo podiel zahraničných návštevníkov je minimálne 4% sa označujú ako:
a)
b)
c)
7. Marketing, ktorý umožňuje vizualizáciu a analýzu firemných dát a informácii na mapovom podklade je:
a)
b)
c)
8. Keď spotrebiteľ získa výhodu priamo s nákupom tovaru alebo služby, jedná sa o :
a)
b)
c)
9. Organizovaný súbor dôležitých údajov o súčasných alebo potenciálnych zákazníkov, ktorý je aktuálny, dostupný a využiteľný na plnenie takých marketingových úloh, ako napr. je:
a)
b)
c)
10. Iniciatíva telefonického hovorcu vychádzajúca zo strany spotrebiteľa, existujúceho alebo potenciálneho zákazníka, ktorý sa kontaktuje na firmu je:
a)
b)
c)
11. Existujúci a potenciálni zákazníci sú zo strany firmy oslovení prostredníctvom vybraných nástrojov priameho marketingu je:
a)
b)
c)
12. Proces vytvárania, udržiavania a využívania databázy zákazníkov a iných databáz (konkurenčné produkty, dodávatelia je:
a)
b)
c)
13. Špecializovaná časť public relations, ktorá buduje a udržiava vládne a komunitné vzťahy s cieľom ovplyvniť verejnú politiku je:
a)
b)
c)
14. Súbor informačných materiálov pre novinárov je:
a)
b)
c)
15. Odbytová, predajná reklama, plánovanie a realizácia rozličných spôsobov predaja na mieste, resp. spôsobov ako priviesť zákazníka do predajne, kde si kúpi určený tovar je:
a)
b)
c)
16. Zľavy, úhrady z ceny; záruka firmy, že spotrebiteľa za určitých podmienok odmení priamo pri kúpe produktu sú:
a)
b)
c)
17. Ambulantný predaj, predaj priamo z auta je:
a)
b)
c)
18. Pôsobenie na spotrebiteľa spojené s vysvetľovaním atribútov produktu s cieľom získať „rozum“ klienta, býva prepojená na reklamnú kampaň je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: