Test: Vzdelávanie pracovníkov (14 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Vzdelávanie pracovníkov. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Schopnosti komunikovať a spolupracovať v medzinárodnom firemnom prostredí, riadiť viackultúrne pracovné skupiny, rozumieť potrebám a zvyklostiam zahraničných partnerov, rešpektovať hodnoty odlišných národných kultúr sa nazývajú:
a)
b)
c)
2. Tréning zameraný na podporu vzájomnej dôvery a spolupráce v tíme, vytváranie tímových zvyklostí a posilnenie tímovej zodpovednosti je:
a)
b)
c)
3. Tréningové aktivity spojené so skupinovými hrami vo voľnej prírode sa nazývajú:
a)
b)
c)
4. Miera, v akej sa podarilo dosiahnuť ciele trénovanej osoby je:
a)
b)
c)
5. Štýl vedenia opierajúci sa o priebežný rozvoj zamestnancov a manažérov, vhodný v situácii podnikových zmien alebo nových nárokov na zamestnanca je:
a)
b)
c)
6. Vzdelávanie manažérov, založené na individuálnom či skupinovom riešení a prezentovaní modelových rozhodovacích situácií je:
a)
b)
c)
7. Skupinové riešenie problémov využívajúce spoluprácu osôb z rôznych oblastí organizácie, ktoré slúži súčasne na nácvik tímovej spolupráce a spoločného riešenia problémov, prípadne na oboznámenie sa s odlišnými pohľadmi osôb z rôznych častí firmy sa označuje ako:
a)
b)
c)
8. Metóda vzdelávania pri práci, pri ktorej manažér alebo iný zamestnanec poskytuje vysvetlenie, odporúčanie a návody týkajúce sa pracovných postupov alebo, napríklad, riešenia určitých problémov je:
a)
b)
c)
9. Vzdelávanie a tréning využívajúci informačné technológie je:
a)
b)
c)
10. Schopnosti získavať a motivovať ostatných na plnenie cieľov organizácie, dodávať im energiu a dôveru do budúcnosti na základe osobných vlastností a sociálnych schopností je:
a)
b)
c)
11. Skupinová diskusia podporujúca kreatívne myslenie popri zaužívanom rámci uvažovania je:
a)
b)
c)
12. Tréningové metódy založené na možnosti získavať nové schopnosti na základe vlastných skúseností s riešením situácií a problémov sa označujú ako:
a)
b)
c)
13. Aktívna metóda tréningu riadiacich zručností, založená na simulácii reálnych pracovných situácií a nácvikov typických riadiacich úloh je:
a)
b)
c)
14. Schopnosti úspešne sa správať v sociálnych situáciách, predovšetkým schopnosti účinne komunikovať so spolupracovníkmi, viesť, motivovať, trénovať, poskytovať spätnú väzbu, riadiť skupinovú diskusiu, rokovať s uchádzačmi o práci sa nazývajú:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: