Test: Personalistika (11 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Personalistika. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Predpoklady na výkon manažérskych funkcií, ktoré sú spojené s riadením ľudí, ako sú schopnosti obojstrannej komunikácie, motivácie, rozvoja, koučovania a hodnotenia zamestnancov sa nazývajú:
a)
b)
c)
2. Súpis činností, ktoré treba pri riešení určitej úlohy uskutočniť je:
a)
b)
c)
3. Schopnosti podávať a získavať informácie, ako aj počúvať ostatných sa nazývajú:
a)
b)
c)
4. Súbor metód pomáhajúcich osobnému plánovaniu a účelnému využívaniu času, teda posilnenie osobnej efektivity manažéra sa označuje ako:
a)
b)
c)
5. Vopred stanovené očakávané výsledky tréningu; jeden z predpokladov efektivity vzdelávania, ktorého hlavným cieľom nie je väčšinou prínos poznatkov, ale zmena riadiaceho štýlu, zodpovedajúceho zámerom firmy sa volá:
a)
b)
c)
6. Metóda slúžiaca na vyhľadanie tréningových potrieb aj na získanie nových pracovných a riadiacich schopností, ktorej podstatou je plnenie modelových individuálnych či skupinových úloh, často vo forme prípadových štúdii je:
a)
b)
c)
7. Metóda adaptácie a rozvoja nového zamestnanca, ktorému vybrali (hlavne po dohode s ním) mentora, väčšinou manažéra, ktorý nie je jeho priamy nadriadený je:
a)
b)
c)
8. Základné predpoklady nevyhnutné pre väčšinu riadiacich pozícií, ako je schopnosť preberať zodpovednosť, samostatne vyhodnocovať informácie, riešiť problémy a štruktúrovane uvažovať sa nazývajú:
a)
b)
c)
9. Jedna z najefektívnejších metóda manažérskeho vzdelávania slúžiaca na rozvoj analytického myslenia, rozhodovacích schopností alebo nácviku skupinového riešenia problémov sa volá:
a)
b)
c)
10. Medzinárodné označenie pre osoby zaradené na základe svojho riadiaceho potenciálu do programu manažérskeho vzdelávania je:
a)
b)
c)
11. Zadanie náročnejšej úlohy, na ktorej vykonanie je pracovník vybavený zodpovedajúcimi právomocami je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: