Test: Manažment kvality 4 (15 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Manažment kvality 4. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Schopnosť sledovať minulosť, použitie alebo umiestnenie toho, čo je predmetom záujmu je:
a)
b)
c)
2. Opakovaná činnosť manažmentu za účelom zisťovania vhodnosti, správnosti, efektívnosti systému manažérstva kvality je:
a)
b)
c)
3. Pravidelná činnosť, ktorá ma za účel hodnotiť schopnosti dodávateľov, podľa stanovených kritérií je:
a)
b)
c)
4. Menovaný člen manažmentu organizácie, ktorý má zodpovednosti a právomoci vypracúvať, zavádzať a udržiavať procesy potrebné pre systém manažérstva kvality, oboznamovať vrcholový manažment s výkonnosťou SMK, zvyšovať povedomie o požiadavkách zákazníka v celej organizácii je:
a)
b)
c)
5. Činnosť manažérov, ktorí v organizácií vytvárajú také prostredie, v ktorom všetky skupiny zamestnancov budú podávať maximálne výkony v záujme naplňovania cieľov organizácie je:
a)
b)
c)
6. Ktokoľvek, komu odovzdávame výsledky vlastných aktivít alebo činnosti je:
a)
b)
c)
7. Dokument špecifikujúci, ktoré postupy a súvisiace zdroje sa musia použiť, kto a kedy ich musí použiť pri konkrétnom produkte alebo procese je:
a)
b)
c)
8. Činnosť na odstránenie zistenej nezhody je:
a)
b)
c)
9. Nesplnenie požiadaviek sa označuje ako je:
a)
b)
c)
10. Vzťah medzi dosiahnutými výsledkami a použitými zdrojmi je:
a)
b)
c)
11. Časť manažérstva kvality zameraná na plnenie požiadaviek na kvalitu je:
a)
b)
c)
12. Miera, s akou súbor daných vlastností spĺňa požiadavky je:
a)
b)
c)
13. Sústava procesov a postupov používaných s cieľom zaistiť, aby organizácia plnila požiadavky a dosahovala svoje ciele je:
a)
b)
c)
14. Koordinovaná činnosť zameraná na riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu je:
a)
b)
c)
15. Meranie výkonnosti konkurencie, teda nepretržitý a systematický proces porovnávania a merania produktov, procesov a metód organizácií s tými, ktorí boli uznaní ako vhodní pre toto meranie za účelom definovať ciele pre zlepšenie vlastných aktivít je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: