Test: Manažment kvality 3 (11 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Manažment kvality 3. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Želané výsledky určujú a využívať zdroje organizácie na dosiahnutie výsledkov pomáhajú :
a)
b)
c)
2. Skupina pracovníkov s definovanými zodpovednosťami a právomocami, potrebnou infraštruktúrou pre prevádzkovanie svojej činnosti (firma, podnik, združenie, inštitúcia, spoločnosť a pod. ) je:
a)
b)
c)
3. Osoba oprávnená vykonávať interné audity je:
a)
b)
c)
4. Filozofia manažmentu kvality v praxi realizovaná podľa rôznych modelov je:
a)
b)
c)
5. Systematický zber údajov poskytnutých zákazníkom, či boli naplnené jeho požiadavky (predstavy) je:
a)
b)
c)
6. Osoba, alebo skupina osôb, ktorí riadia a usmerňujú organizáciu na najvyššej úrovni je:
a)
b)
c)
7. Schopnosť organizácie, systému alebo procesu realizovať produkt, ktorý spĺňa požiadavky, ktoré sú naň kladené je:
a)
b)
c)
8. Osoba oprávnená vykonávať audity je:
a)
b)
c)
9. Činnosť využívajúca zdroje, ktorá sa riadi tak, aby umožnila transformáciu vstupov na výstupy, možno chápať ako proces je:
a)
b)
c)
10. Rozsah, v ktorom sa realizovali plánované činnosti a dosiahli vytýčené ciele je:
a)
b)
c)
11. Celkové zámery a smery pôsobenia organizácie v oblasti kvality formulované a schvaľované vrcholovým manažmentom je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: