Test: Manažment kvality 1 (15 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Manažment kvality 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Vlastník procesu, ktorý má zodpovednosť a právomoc v riadení /manažérstvu/ procesu je:
a)
b)
c)
2. Systém vybavenia, zariadenia a služieb nevyhnutných na prevádzku organizácie je:
a)
b)
c)
3. Osoba, ktorá riadi činnosti v organizácií prostredníctvom svojich podriadených zamestnancov je:
a)
b)
c)
4. Produkt, ktorý nespĺňa požiadavky naň kladené, (chybný, závadný produkt) je:
a)
b)
c)
5. Overenie produktu kontrolami a skúškami je:
a)
b)
c)
6. Splnenie požiadaviek je:
a)
b)
c)
7. Systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritériá sa označuje ako:
a)
b)
c)
8. Proces začínajúc prípravou na certifikačný audit a končiac získaním certifikátu kvality je:
a)
b)
c)
9. Činnosť za účelom odstránenia príčin nezhôd a zabránila ich opakovaniu je:
a)
b)
c)
10. Súbor operácií pre stanovenie hodnoty určitej veličiny systému manažérstva kvality v daných jednotkách je:
a)
b)
c)
11. Zákazníkom vnímaná úroveň, do akej miery sa splnili jeho požiadavky je:
a)
b)
c)
12. Špecifikovaný spôsob vykonávania činnosti alebo procesu je:
a)
b)
c)
13. Súbor vzájomne previazaných alebo vzájomne pôsobiacich prvkov je:
a)
b)
c)
14. Miera dosahovaných výsledkov jednotlivcami, týmom, organizáciou a procesmi je:
a)
b)
c)
15. Činnosť za účelom odstránenie potenciálnych nezhôd, aby zabránila ich výskytu je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: