Test: Manažment (9 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Manažment. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Činnosť manažérov, ktorí v organizácii vytvárajú také prostredie, v ktorom všetky skupiny zamestnancov budú podávať maximálne výkony v záujme naplňovania cieľov organizácie je:
a)
b)
c)
2. Prenos a výmena, vzájomné odovzdávanie myšlienok, postojov, názorov, hodnôt, významov, citov a pocitov, dorozumievanie sa a duchovné ovplyvňovanie človeka človekom sa nazýva:
a)
b)
c)
3. Slušný človek, ktorý inštinktívne pozná dobro a vie, že isté stránky života majú svoje pravidlá a vyznáva správne hodnoty a životných postojoch ako je pravda, dobro, taktnosť, slušnosť, tolerancia, galantnosť, odvaha a mužnosť sa nazýva:
a)
b)
c)
4. Predstava o vzdialenej budúcnosti; v manažmente predstava o žiaducom rozvoji organizácie a stave ideálnej prosperity je:
a)
b)
c)
5. Časť z manažmentu, ktorá sa zaoberá efektívnym plánovaním a využívaním času sa nazýva:
a)
b)
c)
6. Základná súčasť osobnosti, dôvera v seba samého, vo vlastné schopnosti a sily je:
a)
b)
c)
7. Osoba, ktorá riadi činnosti v organizácií prostredníctvom svojich podriadených zamestnancov sa nazýva:
a)
b)
c)
8. Skupinová metóda tvorivého myslenia, ktorá sa využíva pri riešení problémov s cieľom vyprodukovať čo najväčšie množstvo nápadov a možných riešení, pričom ich výber a hodnotenie sa uskutočňuje až po tomto procese sa nazýva:
a)
b)
c)
9. V oblasti manažmentu vyjadrenie hlavného, strategického cieľa organizácie a jej filozofie, ako aj spôsobov, ktorými ho chce dosiahnuť je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: