Test: Manažérske informačné systémy 4 (9 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Manažérske informačné systémy 4. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Komponent nástroja IBM Cognos PowerPlay, ktorý transformuje dvojrozmerné dáta z firemných a osobných databáz do multidimenzionálnych dátových modelov je:
a)
b)
c)
2. Podradené kategórie sumarizovanej kategórie sú z kocky odstránené. Jedná sa o kategóriu, ktorú označujeme ako je:
a)
b)
c)
3. Dátové sklady sú Read Only, čo znamená, že žiadne dáta sa do DWH nedostanú ručným vložením, ani sa nedajú zmeniť nijakými používateľskými nástrojmi. Jedná sa o WareHouse, ktorý označujeme ako je:
a)
b)
c)
4. Pohyb po úrovniach hierarchie danej dimenzie zhora nadol je:
a)
b)
c)
5. Vybraná kategória a jej podradené kategórie sú odstránené z kocky. Jedná sa o kategóriu, ktorú označujeme ako :
a)
b)
c)
6. Presne vymedzený finančný alebo nefinančný ukazovateľ alebo hodnotiace kritérium, používané k hodnoteniu úrovne efektívnosti konkrétnej oblasti riadenia podnikového výkonu je:
a)
b)
c)
7. Problémovo orientovaná časť dátového skladu, ktorá obsahuje dáta špecifickej oblasti, napr. predaja, financií, ľudských zdrojov je:
a)
b)
c)
8. Dynamický nástroj BI, ktorý optimalizuje koncept a silu multidimenzionálnej analýzy je:
a)
b)
c)
9. Dátová položka, ktorá napĺňa úroveň v dimenzii je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: