Test: Manažérske informačné systémy 3 (9 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Manažérske informačné systémy 3. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Dimenzia, ktorá sleduje hodnoty ukazovateľov počas časových období, ktoré Transformer priamo nepodporuje je:
a)
b)
c)
2. Táto akcia pridá nové dáta do existujúcej kocky bez nutnosti znovuvytvorenia celej kocky. Táto akcia sa nazýva :
a)
b)
c)
3. Riadenie podnikovej výkonnosti sa označuje ako je:
a)
b)
c)
4. Skupina kategórií, vytvorená na oddelenie informácií, ktoré majú spoločné nejaké kritérium: kategórie najnižšej úrovne v dimenzii, všetky produktové rady, alebo ľubovoľné iné skupiny kategórií je:
a)
b)
c)
5. Časť architektúry IS zameraná a popisujúca technologické štandardy, na ktorých bude navrhovaný systém postavený je:
a)
b)
c)
6. Dimenzia, ktorá vytvorí novú úroveň, neobsiahnutú v dopyte je:
a)
b)
c)
7. Dáta sú ukladané podľa typu, nie podľa aplikácie, v ktorej vznikli. Jedná sa o DWH, ktorý označujeme ako je:
a)
b)
c)
8. Úrovne, ktoré tvoria ďalšiu definíciu dimenzionálnej štruktúry, ak zdrojové úrovne nie sú dostupné, sa nazývajú :
a)
b)
c)
9. Možnosť pristupovať k detailným dátam z aktívnej zostavy v PowerPlay je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: