Test: Manažérske informačné systémy 2 (15 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Manažérske informačné systémy 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Nástroj IBM Cognos umožňujúci zobrazovať a vytvárať mapové a trojrozmerné grafy sa označuje ako:
a)
b)
c)
2. Na zobrazenie predpovedí v kocke sa využíva je:
a)
b)
c)
3. Keď sú dáta ukladané v rámci celého podniku, nie jednotlivých oddelení, hovoríme, že sa jedná o :
a)
b)
c)
4. Ak má kocka zmenšenú veľkosť o 20 - 80 %, dočasne odstránené indexy a skomprimované zvyšné dáta, je to :
a)
b)
c)
5. Kategória, ktorá zobrazuje výsledky určitého výpočtu, poskytuje často požadované výpočty používateľom je:
a)
b)
c)
6. Zostava, ktorá sa pravidelne využíva a obsahuje aktuálne dáta z kocky je:
a)
b)
c)
7. Obdobie, ktoré sa skladá z predchádzajúceho obdobia do dátumu, obdobia do dátumu, výpočtu zmeny, výpočtu percentuálneho rastu je:
a)
b)
c)
8. Zavedená hierarchia vnútri dimenzií, logická hierarchia dát tvorí :
a)
b)
c)
9. Nástroj IBM Cognosu umožňujúci používateľom vykonávať multidimenzionálne analýzy pripravených kociek sa označuje ako:
a)
b)
c)
10. Skupina súvisiacich kociek, založených na určitej úrovni v dimenzii je:
a)
b)
c)
11. O jednu úroveň vyššie než iná kategória v rámci hierarchie je:
a)
b)
c)
12. Široká skupina popisných údajov, týkajúcich sa zásadných aspektov organizácie, napríklad zákazníkov, produktov a dátumov je:
a)
b)
c)
13. Ak sa dáta načítavajú z interných aj externých dátových zdrojov, čistia a upravujú sa, a potom sa ukladajú do databázy DWH, jedná sa o :
a)
b)
c)
14. Proces, pri ktorom sa selektívne extrahujú a hodnotia viaceré aspekty obchodnej činnosti v porovnaní s kľúčovými výkonovými indikátormi - to všetko pre podporu rozhodovacieho procesu je:
a)
b)
c)
15. Prístup k dátam v reálnom čase je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: