Test: Manažérske informačné systémy 1 (14 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Manažérske informačné systémy 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Široká kategória aplikačných programov a technológií, ktoré sa používajú na zhromažďovanie, uskladňovanie, analýzu a sprístupňovanie dát je:
a)
b)
c)
2. Medzi metódy riadenia patrí :
a)
b)
c)
3. Pohyb po úrovniach hierarchie danej dimenzie zdola nahor je:
a)
b)
c)
4. Vybraná kategória a jej podradené kategórie sú odstránené z pohľadu v kocke. Jedná sa o kategóriu, ktorú označujeme ako :
a)
b)
c)
5. Nástroj IBM Cognos umožňujúci on-line prístup k dátam, vytváranie a spúšťanie zostáv z relačných databáz sa označuje ako:
a)
b)
c)
6. V kocke je zobrazená iba vybraná kategória a jej podradené kategórie. Jedná sa o kategóriu, ktorú označujeme ako :
a)
b)
c)
7. MIS je skratka pre :
a)
b)
c)
8. O jednu úroveň nižšie pod inou kategóriou v rámci hierarchie je:
a)
b)
c)
9. Štruktúra, ktorá ukladá dáta multidimenzionálne a poskytuje zabezpečený prístup k dátam a rýchly výber dát je:
a)
b)
c)
10. Nový pohľad na kategórie mimo hlavnej štruktúry dimenzie vytvára :
a)
b)
c)
11. Dátový sklad, integrovaný, subjektovo orientovaný, stály a časovo rozlíšený súhrn dát, dôležitých pre podporu riadiacich a rozhodovacích procesov je:
a)
b)
c)
12. OLAP je skratka pre :
a)
b)
c)
13. Špeciálna kategória, ktorú je možné použiť pri štandardnej aj neštandardnej časovej dimenzii je:
a)
b)
c)
14. Číslo, ktorého hodnota kvantitatívne vypovedá o výkonnosti organizácie, jej časti alebo o význame javov a procesov, ktoré majú vplyv na organizáciu alebo jej časť (slúži na meranie procesov a javov v organizácii) je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: