Test: Komunikácia 2 (13 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Komunikácia 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Aktivity nasledujúce po evente, napríklad vyhodnocovanie je:
a)
b)
c)
2. Všetky prostriedky, ktoré nadväzujú na predajné regály alebo police, ale nezaberajú drahú plochu v predajni sa označujú ako:
a)
b)
c)
3. Firma, ktorá si prenajíma výstavnú plochu za úhradu, obsadí stánok pracovníkmi a po celý čas podujatia ponúka, prezentuje alebo informuje o vystavovaných tovaroch alebo službách je:
a)
b)
c)
4. Hromadné spracovanie zásielok, všetky činnosti súvisiace s balením zásielok a ich manipuláciou je:
a)
b)
c)
5. Spoločnosť špecializujúca sa na prípravu a realizáciu priameho marketingu je:
a)
b)
c)
6. Forma sales promotion, v zahraničí ním označujú poznanie, resp. vyskúšanie nových výrobkov a služieb za symbolickú, nízku cenu, resp. aj bezplatne, v rámci napr. je:
a)
b)
c)
7. Budovanie mena a reputácie spoločnosti prostredníctvom premyslených a cielených krokov je:
a)
b)
c)
8. Zasielanie ponuky tovarov a služieb prostredníctvom katalógu na adresy zákazníkov je:
a)
b)
c)
9. Samostatná časť marketingovej komunikácie využívajúca e-mail ako komunikačný nástroj je:
a)
b)
c)
10. Funkcia PR, ktorá zahŕňa rozširovanie zámerne plánovaných a spracovaných správ cez vybrané média, bez poplatkov a ďalej k jednotlivým organizáciám alebo osobám je:
a)
b)
c)
11. Finančné vzťahy, spolupráca a vzájomná výmena informácii medzi firmou, akcionármi a ostatnou finančnou komunitou je:
a)
b)
c)
12. Aktivita, keď v rámci jednej zásielky sa prezentuje viacero firiem, ktoré si navzájom nekonkurujú a ich produkty sa dopĺňajú je:
a)
b)
c)
13. Vzájomná výmena informácii medzi firmou a jej pracovníkmi je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: