Test: Komunikácia 1 (14 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Komunikácia 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Celková komunikácia firmy s dôležitými cieľovými skupinami, ktorá dlhodobo vytvára a ovplyvňuje vnímanie firmy jej okolím je:
a)
b)
c)
2. Plošná distribúcia, plošný rozsev alebo aktivita, keď zásielka nie je adresovaná, ale distribuovaná plošne do schránok domácností v určenej oblasti je:
a)
b)
c)
3. Časovo ohraničené výstavné podujatia, ktoré ponúkajú určitú vzorku produktov vymedzeným skupinám prevažne laickým návštevníkom sú:
a)
b)
c)
4. Reakcia na základe reklamy v tlači, v rozhlasovom a televíznom vysielaní alebo na internete, keď je možné objednať si písomne, telefonicky alebo elektronicky vybraný tovar, alebo požiadať o zaslanie dodatočných informácii o ponúkanom produkte či firme je:
a)
b)
c)
5. Predajné stojany, z ktorých je možné si priamo odobrať tovar, od jednorazových kartónových stojanov cez mraziace a chladiace boxy až po súčasné veľmi komplikované zariadenia vybavené elektronikou, obrazovkami sú:
a)
b)
c)
6. Súťaže, hry alebo kombinácie hier a výhier, v ktorých sú víťazi aspoň sčasti určovaní na základe pravidiel sa označujú ako:
a)
b)
c)
7. Promo tím postupne navštevuje vybrané miesta a ponúka produkt zábavnou formou v exteriéroch je:
a)
b)
c)
8. Zoznam osôb, ktoré si neželajú byť oslovované prostredníctvom nástrojov priameho marketingu je:
a)
b)
c)
9. Predmety, ktoré slúžia na motiváciu mimo predaja a nákupu sa označujú ako:
a)
b)
c)
10. Súhrn výskumných postupov zameraných na získanie a analýzu informácii, odpovedajúcich na otázky Ako? a Prečo? je:
a)
b)
c)
11. Efektívna komunikácia v období náhlej, zvyčajne nepredvídanej udalosti, ktorá vyžaduje okamžité riešenie a ktorá môže ohrozovať dobré meno i samotnú existenciu podniku je:
a)
b)
c)
12. Informačný článok v platenom priestore, používa sa vtedy, keď je potrebné kontrolovať presný obsah posolstva je:
a)
b)
c)
13. Budovanie a riadenie vzťahov so zákazníkmi sa označuje ako:
a)
b)
c)
14. Poradenská spoločnosť špecializujúca sa na strategické poradenstvo a realizačné služby v oblasti PR a komunikácie je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: