Test: Japonský manažment 2 (10 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Japonský manažment 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Priazeň podľa služobného veku z hľadiska zodpovednosti pozície a platu sa nazýva:
a)
b)
c)
2. Obnovenie, ktoré tvorí novú realizu, zmena existujúceho, základom je negácia existujúceho (IDEAS) je označované ako:
a)
b)
c)
3. Tečúca voda, teda pohyb pracovníka v U-layoute (viacobsluha), plnenie úloh na viacerých pracoviskách sa nazýva:
a)
b)
c)
4. Práca v stoji, podmienkou pre rast produktivity, ľudia sú pružnejší a pohyblivejší sa označuje ako:
a)
b)
c)
5. Prebytok skladových zásob, preťažovanie výrobných zariadení je:
a)
b)
c)
6. Dokument používaný v procese prijímania rozhodnutí ringi, manažéri na ňom zaznačujú svoje zúčastnenie a súhlas je:
a)
b)
c)
7. Vykonávanie súčasných operácií na dvoch alebo viacerých strojoch jedným operátorom je označované ako:
a)
b)
c)
8. Riadenie dodávok materiálu, ktorý sa vyrába (dodáva) vo veľkých dávkach (napríklad lisované dielce) je:
a)
b)
c)
9. Trvalé, postupné zlepšovanie po malých krokoch, vo všetkých činnostiach organizácie je:
a)
b)
c)
10. Opakuj prvé 3S + zvyšuj produktivitu používa systém:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: