Test: Japonský manažment 1 (9 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Japonský manažment 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Metóda, ktorá sa radí medzi objektívne metódy sebapoznávania, pretože pri jej použití musíme brať do úvahy aj reakcie okolia, teda ľudí, s ktorými sa stýkame je:
a)
b)
c)
2. Vybavenie operátorov príslušnými zariadeniami, ich trénovanie a oprávnenie na vykonávanie samostatných rozhodnutí sa nazýva:
a)
b)
c)
3. Japonský termín znamenajúci kartu, systém riadenia výroby prostredníctvom karty alebo vývesných štítkov je:
a)
b)
c)
4. Nerovnomernosť úrovne výstupu, odchyľujúca sa od štandardov sa nazýva:
a)
b)
c)
5. Disciplína + tréning sa označuje ako:
a)
b)
c)
6. Zavíjajúci (divý) vlk, teda zásobník materiálu z nadvýroby, straty nadvýrobou sa nazýva:
a)
b)
c)
7. Plytvanie, straty, neužitočnosť je označované ako:
a)
b)
c)
8. Zariadenie pripájané ku strojom pre identifikáciu abnormálnych operácií sa označuje ako:
a)
b)
c)
9. Kolektívne rozhodovanie, v ktorom dokumentácia prechádza od jedného vedúceho ku ďalším, aby im títo dali oficiálny súhlas je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: