Test: Výroba 3 (15 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Výroba 3. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Geograficky rozprestretá, horizontálne organizovaná logistická infraštruktúra vznikajúca u poskytovateľa logistických (kuriérskych, expresných, balíkových) služieb ako dôsledok outsourcovaných logistických reťazcov alebo ich podstatných častí (funkcií) je:
a)
b)
c)
2. Manažér, ktorý riadi aktivity štíhlej výroby vo vybranom toku hodnoty je:
a)
b)
c)
3. Označenie ktoré priamo súvisí s proxemikou a označuje priestor a jeho obsadenie, či vytváranie si osobného priestoru, v komunikácii prejavuje tým, že každý si ho určitým spôsobom bráni je:
a)
b)
c)
4. Poster, scenár pre zobrazenie všetkých kľúčových informácií pre Lean implementáciu je:
a)
b)
c)
5. Systém prevádzkovania zariadení, ktorý prináša najvyššiu efektívnosť a produktivitu je:
a)
b)
c)
6. Zdroj alebo pôvodca správy v komunikačnom procese je:
a)
b)
c)
7. Prístup, ktorý navrhuje dva odlišné pohľady na človeka, jeden v princípe negatívny, označený ako teória X, druhý v princípe pozitívny označený ako teória Y sa nazýva:
a)
b)
c)
8. Postup zostavený z úvodnej analýzy, spracovanie štúdie prevedenia a detailného (technického) riešenia, na ktorý nadväzuje realizácia a rutinný chod logistického systému podniku je:
a)
b)
c)
9. Japonská technika pre redukciu činností pri pretypovaní výrobných zariadení je:
a)
b)
c)
10. Jednoduchý nástroj pre riešenie problémov, ktorý obsahuje zoradenie všetkých možných problémových oblastí alebo zdrojov odchýlok s ohľadom na ich rozdelenie podľa nákladov alebo celkovej zmien je:
a)
b)
c)
11. Podľa slovníka kvality STN ISO 8402 je to výsledok vytvorený činnosťami dodávateľa s cieľom splniť potreby zákazníka. Jedná sa o :
a)
b)
c)
12. Štýl vedenia s vysokým zameraním na ľudí, resp. vzťahy a s nízkym zameraním manažéra na úlohu je:
a)
b)
c)
13. Obmena alebo rotácia na pracovných miestach, či vo funkciách je:
a)
b)
c)
14. Technika nefinančnej motivácie zamestnancov, ktorá poskytuje množstvo určených úloh, autonómie a voľnosti v realizovaní úloh, spätnej väzby s ohľadom na výkonnosť a uspokojenie z kompletizácie celkovej alebo čiastkovej práce spojenej s finalizáciou výrobku je:
a)
b)
c)
15. Rozšírenie právomocí spojených s výkonom práce, technika nefinančnej motivácie zamestnancov na zvýšenie produktivity ľudí je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: