Test: Výroba 2 (15 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Výroba 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Skákajúca (kolujúca) loptička, teda systém plánovania, pri ktorom sa dosahuje súhlas všetkých o plánovaných aktivitách prostredníctvom odovzdávania informácií medzi vedením a podriadenými na všetkých úrovniach je:
a)
b)
c)
2. Štýl vedenia, pri ktorom manažér rozhoduje individuálne, neposkytuje priestor k svojim podriadeným aby vstupovali do rozhodovacieho procesu je:
a)
b)
c)
3. Najčastejšie prevádzaná analýza, ktorej výsledky slúžia ako podklad pre diferencovanú voľbu logistických technológií, projektovanie skladov je:
a)
b)
c)
4. Úplný proces výroby, ktorý zahrnuje všetky kroky (pridávajúce hodnotu aj tie, ktoré hodnotu nepridávajú) potrebné na to, aby sa dostal výrobok od výrobcu k zákazníkovi je:
a)
b)
c)
5. Štúdia pravdepodobnosti, že produkt alebo služba bude prevádzaná tak ako bolo určené, za stanovených podmienok a počas plánovanej časovej periódy (všeobecne je lepšia dlhšia doba) sa označuje ako:
a)
b)
c)
6. Rozdelenie úloh podľa dôležitosti a naliehavosti je:
a)
b)
c)
7. Čiara (alebo čiary) regulačného diagramu používaná ako základňa pre rozhodovanie o význame zmeny triedy podskupiny ku podskupine sa označuje ako:
a)
b)
c)
8. Nepotrebné alebo neziskové aktivity sa označujú ako:
a)
b)
c)
9. Metóda pre analýzu výrobného programu (produkt, množstvo) je:
a)
b)
c)
10. Operačný čas, tiež nazývaný task time (čas úlohy) sa nazýva tiež:
a)
b)
c)
11. Človek, ktorý si overuje, či rôzne teórie, myšlienky a techniky fungujú v praxi je:
a)
b)
c)
12. Čas, ktorý trvá výrobku prechod celou oblasťou výroby je:
a)
b)
c)
13. Multidisciplinárne činnosti navrhovania rozhrania človeka s vybavením pracoviska tak, aby sa prispôsobili ľudské možnosti prostrediu v ktorom je vykonávaná fyzická práca sa označuje ako:
a)
b)
c)
14. Systematické vyhľadávanie a analyzovanie uvažovaných a súčasných pracovných systémov a metód z cieľom ľahšieho vývoja, rýchlejšieho, nižšej únavy a ekonomickejších spôsobov obstarávania vysokej kvality tovarov a služieb je:
a)
b)
c)
15. Diagram príčin a následkov s pridanými kartami s návrhmi na zlepšenie je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: