Test: Výroba 1 (16 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Výroba 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Štýl vedenia ľudí s vysokým zameraním manažéra na úlohu aj vzťahy je:
a)
b)
c)
2. Rozmiestnenie pracoviska, na ktorom je možné zaznačiť postavenie pracovníkov, náradia, geografická orientácia pracoviska, umiestnenie pracovísk, únikové cesty, rozmiestnenie lekárničiek, hasiacich prístrojov, prideliť zodpovednosti za uličky (podľa 5S), s je:
a)
b)
c)
3. Priebeh diskusie riadi, pričom neprispieva vlastnými nápadmi, myšlienkami, nekomentuje a nehodnotí myšlienky ostatných účastníkov porady :
a)
b)
c)
4. Kombinácia ľudí, zariadení, materiálov, metód a prostredia, ktorá produkuje výstup - daný výrobok alebo službu, zahrňuje ľubovoľný aspekt podnikania je:
a)
b)
c)
5. Finálne výrobky pre prípad interných (vnútorných) obmedzení či neefektívnych prerušení toku procesu sa označujú ako:
a)
b)
c)
6. Postup, ktorým sa analyzuje metóda alebo operácia do základných pohybov, ktoré sú potrebné pre jej vykonanie je:
a)
b)
c)
7. Disponibilný čas na opakované vykonanie úlohy je:
a)
b)
c)
8. Kľúčovou etapou vývoja tímu, kde sa vytvárajú „pravidlá“ fungovania tímu je:
a)
b)
c)
9. Hierarchia skupinového uvedomovania, ktorá definuje postup rozvoja a uvedomovania sa týmu od úlohy k procesu sa označuje ako:
a)
b)
c)
10. Metóda skupinového riešenia problémov, ktorá prináša množstvo nápadov v krátkom čase je:
a)
b)
c)
11. Kategorizácia prianí (potrieb) zákazníkov a identifikovanie vnútorných procesov, ktoré si tieto potreby vyžadujú je:
a)
b)
c)
12. Pohyby rúk podporujú a zvýrazňujú to, čo práve chceme povedať slovami. Tento typ komunikácie označujeme ako :
a)
b)
c)
13. Aktivita zameraná na budovanie interpersonálnych vzťahov v tíme je:
a)
b)
c)
14. Čas kedy pracovníci, materiál alebo zariadenia nie sú využité na pomocnú alebo hlavnú výrobu je:
a)
b)
c)
15. Analýza, ktorá pomáha určiť priority v postupnom riešení problémov, vytriedením niekoľkých skutočne dôležitých z množstva menej dôležitých je:
a)
b)
c)
16. Doba potrebná na vyhotovenie jednej jednotky výstupu je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: