Test: Riadenie výroby 3 (21 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Riadenie výroby 3. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Schopnosťou objektu plniť požiadavky na služby s danými kvantitatívnymi charakteristikami pri daných vnútorných podmienkach je:
a)
b)
c)
2. Systémová disciplína zaoberajúca sa celkovou optimalizáciou, koordináciou a synchronizáciou všetkých činností, ktorých zreťazenie je nevyhnutné k pružnému a hospodárnemu dosiahnutiu daného konečného (synergického) efektu je:
a)
b)
c)
3. Vedomosť o konkrétnej udalosti alebo situácii; vedomosť oznámená alebo prijatá, týkajúca sa konkrétneho faktu je:
a)
b)
c)
4. Pomer celkových výstupov ku vstupu energie je:
a)
b)
c)
5. Potreby zákazníka preložené do technických požiadaviek výrobku alebo služby sa označujú ako:
a)
b)
c)
6. Teória, ktorá definuje štýly správania sa vedúceho, pričom vychádza z analýzy zamerania sa vedúceho na výsledok je:
a)
b)
c)
7. Prostriedok (napr. paleta, prepravka, kontajner) spoluvytvárajúci manipulačnú alebo prepravnú jednotku a uľahčujúci manipuláciu a prepravu je:
a)
b)
c)
8. Svetelný signál na dielni, signalizujúci stav pracovísk je:
a)
b)
c)
9. Malá dobrovoľná skupina spolupracovníkov zo závodu/kancelárií, ktorí sa pravidelne stretávajú, aby formulovali a riešili problémy a takto zvýšili produktivitu je:
a)
b)
c)
10. Výrobu toho, čo je potrebné na základe signálu o tom, čo bolo práve predané je:
a)
b)
c)
11. Venovanie sa veciam, ktoré sú aj liehavé aj dôležité, krízy, naliehavé problémy, termínované úlohy, stretnutia, prípravy je:
a)
b)
c)
12. Miesto (článok) v logistickom reťazci, kde sa stýka časť reťazca riadená podľa zákaziek s časťou reťazca riadeného podľa predpovedí ponuky je:
a)
b)
c)
13. Čas práce stroja, teda čas, v ktorom je stroj schopný pracovať sa označuje ako:
a)
b)
c)
14. Osoba, ktorá riadi činnosť organizácie je:
a)
b)
c)
15. Základný čas + prídavok na odpočinok + prídavok na doplňujúcu prácu (výnimočný prídavok, ktorý predstavuje prácu) tvorí:
a)
b)
c)
16. Suroviny, základný a pomocný materiál, diely, nedokončené a hotové výrobky, odpad a pod. v skupenstve pevnom, kvapalnom alebo plynnom sa všeobecne označuje ako :
a)
b)
c)
17. Automatizovaná výroba bez ľudských vstupov realizovaná v priebehu plánovaných prerušení práce sa označuje ako:
a)
b)
c)
18. Metódy, ktoré definujú potreby zákazníkov a analyzujú efektívnosť existujúcich procesov, vedúcich ku ich zlepšovaniu je:
a)
b)
c)
19. Produkt analýzy práce – detailný prehľad vedomostí a fyzických a mentálnych aktivít potrebných pre vykonávanie úloh, ktoré predstavuje práca je:
a)
b)
c)
20. Vedúci tímu zavádzania štíhlej výroby vo vybranom regióne (krajine) je:
a)
b)
c)
21. Postoj tela, držanie rúk, poloha nôh a hlavy, vzájomné usporiadanie všetkých častí tela a celkové smerovanie alebo natočenie tela sa označuje ako :
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: