Test: Riadenie výroby 2 (22 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Riadenie výroby 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Zredukovanie komplexnosti produktov je:
a)
b)
c)
2. Doba od objednávky po dodanie, používa sa u dodávok materiálov od dodávateľov, objednávok na tovar od zákazníkov a tiež na objednávanie medzi jednotlivými etapami výroby je:
a)
b)
c)
3. Maximálna úroveň výstupu daného prostriedku je:
a)
b)
c)
4. Jednoduchý model a silný nástroj pre rámcovú štruktúru koučovacieho stretnutia sa nazýva:
a)
b)
c)
5. Ak ste odtrhnutý od riešenia nejakého problému, potrebujete dodatočný čas na to, aby ste mohli plne sústrediť opäť pokračovať v jeho riešení. Jedná sa o :
a)
b)
c)
6. Dopravná dávka, teda malá dávka rovná počtu kusov, ktoré môžu byť dopravované cez tok hodnôt a zaistia efektívny tok je:
a)
b)
c)
7. Série krokov a tok materiálov prechádzajúcich procesom je:
a)
b)
c)
8. Zákazník v zmluvnom vzťahu, resp. osoba alebo organizácia, ktorá kupuje alebo získava je:
a)
b)
c)
9. Disciplína orientovaná na pracovné štúdie, zlepšovanie pracovných metód a zvyšovanie produktivity je:
a)
b)
c)
10. Rád z úzadia zvažuje skúsenosti a pozerá sa na ne z rôznych uhlov, zbiera údaje z (prvej ruky) a predtým, než dospeje k nejakému záveru, starostlivo ich preskúma je:
a)
b)
c)
11. Pohotovostná zásoba, teda finálne výrobky, ktoré prekryjú prípadne variácie v objednávkach zákazníka či v čase taktu sa označuje ako:
a)
b)
c)
12. Procesy rozdeľovania (eventuálne prideľovania) a rozmiestňovania tovaru od výrobcu k odberateľom spolu s poskytovaním príslušných služieb je:
a)
b)
c)
13. Politika japonských firiem pri zamestnávaní pracovníkov je:
a)
b)
c)
14. Klasický spôsob plánovania požiadaviek na materiál vo výrobe s využitím kusovníkov (jeho jadrom je transformácia nezávislej ponuky do závislej potreby komponentov) je:
a)
b)
c)
15. Miera výstupu, ktorú dosiahnu pracovníci prirodzene, bez nadmernej námahy, ako priemerné množstvo za celý deň alebo pracovnú zmenu je:
a)
b)
c)
16. Prístup v plánovaní, v ktorom sú stanovené celopodnikové ciele, do nich sú zahrnuté vízie spoločnosti, jeho dlhodobý plán, potreby zákazníkov, konkurenčná a ekonomická situácia a predošlé výsledky je:
a)
b)
c)
17. Jednotka práce, množstvo práce, ktoré by malo byť dokončené za jednu minútu operátora pracujúceho štandardným tempom je:
a)
b)
c)
18. Emocionálny odraz objektu vo vedomí, obsahujúci isté vnútorné napätie a je závislé od predchádzajúcej, väčšinou negatívnej, skúsenosti komunikanta je:
a)
b)
c)
19. Japonská výrobná filozofia, založená na eliminácii všetkých druhov strát a plytvania je:
a)
b)
c)
20. Systém, ktorý nám rozdeľuje činnosti podľa priorít na: A – Musí sa urobiť B – Malo by sa urobiť C – Bude pekné ak sa spraví sa označuje ako:
a)
b)
c)
21. Fyzické vzdialenie alebo priblíženie partnerov je:
a)
b)
c)
22. Nákup, výroba a dodávanie výrobkov (služieb) na základe dlhodobých predpovedí bez ohľadu na prípadnú zmenu požiadavky zákazníka je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: