Test: Riadenie výroby 1 (17 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Riadenie výroby 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Čas navezenia a odvezenia práce ku stroju alebo od stroja je:
a)
b)
c)
2. Činnosti, ako je meranie, skúmanie, skúšanie a testovanie jednej alebo viacerých charakteristík výrobku alebo služby a ich porovnávanie so špecifikovanými požiadavkami s cieľom určiť zhodu je:
a)
b)
c)
3. Previerka nezávislou akreditovanou organizáciou, previerka zhody systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s požiadavkami kladenými normou STN EN ISO na SMK je:
a)
b)
c)
4. Riešenia, ktoré slúžia na zúženie informačného poľa, výber a analýzu informácií, námetov a variant činnosti sa označujú ako:
a)
b)
c)
5. Doba od objednávky po dodanie výrobku je:
a)
b)
c)
6. Grafické zobrazenie vlastností procesu prevedením nakreslených hodnôt je:
a)
b)
c)
7. Klasický spôsob plánovania distribučných potrieb, resp. jej podporujúci aplikačný SW na báze push princípu, s výstupmi pre plánovanie zásob, pre kapacitné výpočty na úrovni distribučného skladu, pre plánovanie prepravy a pre systém plánovania výroby je:
a)
b)
c)
8. Metóda, ktorej cieľom je naozaj sa snažiť porozumieť druhému a dať mu to verbálne najavo je:
a)
b)
c)
9. Získanie zamestnancov pre privlastnenie si časti procesu, ktorý môžu kontrolovať je:
a)
b)
c)
10. Forma kontroly kvality, technika na zabránenie ľudským chybám, ktoré sa vyskytujú a takto ovplyvňujú proces vo všetkých jeho etapách je:
a)
b)
c)
11. Bod (proces) vo výrobnom systéme, od ktorého môže zákazník ťahať výrobky je:
a)
b)
c)
12. Proces detailného skúmania práce pre identifikovanie jeho pracovných komponentov, ako aj plánovanie meraní práce a metodické štúdiové návrhy je:
a)
b)
c)
13. Diagram, ktorý hovorí pomocou obrázkov alebo grafov o vzťahu medzi príčinou a jej následkom je:
a)
b)
c)
14. Doba, ktorú môže zabrať vykonanie úlohy ak operátor pracuje štandardným pracovným tempom je:
a)
b)
c)
15. Vedúci tímu zavádzania štíhlej výroby vo výrobnom podniku sa označuje ako:
a)
b)
c)
16. Používaná štatistická technika, ako sú regulačné diagramy pre analyzovanie procesu alebo jeho výstupov pre vykonanie príslušných opatrení, aby sa dosiahol a udržal stav štatistickej kontroly a zvýšila sa kapacita procesu sa označuje ako:
a)
b)
c)
17. Denná kontrola obrábacích strojov je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: