Test: Manažment výroby 5 (23 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Manažment výroby 5. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Čas kedy pracovníci, materiál alebo zariadenia nie sú využité na pomocnú alebo hlavnú výrobu je:
a)
b)
c)
2. Progresívny výrobný koncept vyžadujúci minimálne zdroje pre zaistenie výroby je:
a)
b)
c)
3. Diskusná metóda vhodná najmä pre početnejšie skupiny, ktorá slúži na získanie prehľadu názorov, námetov a postojov k jednému problému od rôznych ľudí je:
a)
b)
c)
4. Technika merania práce pre získanie časov a intenzity práce elementov určitej práce vykonávanej za určitých podmienok, a pre analyzovanie dát ako aj zistenie času potrebného na dokončenie práce na definovanej úrovni výkonnosti je:
a)
b)
c)
5. Efekt spoločenského pôsobenia, súčinnosti, efekt spoločného pôsobenia viacerých prvkov, ktorý je obvykle väčší alebo kvalitatívne lepší než súčet efektov zo samostatného pôsobenia jednotlivých prvkov je:
a)
b)
c)
6. Technika skupinového riešenia problémov je:
a)
b)
c)
7. Graf zobrazujúci početnosť rozdelenia alebo meraní ľubovoľného typu dát je:
a)
b)
c)
8. Štýl s nízkym zameraním manažéra na úlohu aj vzťahy, ktorý hovorí, že pri styku so zamestnancami by ste ich mali oboznámiť len s tým, čo treba urobiť je:
a)
b)
c)
9. Zmenu pracovníkov na rôznych prácach v krátkom časovom intervale zaisťuje:
a)
b)
c)
10. Metóda, ktorá sa využíva na transport materiálu (výrobkov) zo skladu (supermarketu) na ďalšiu operáciu je:
a)
b)
c)
11. Doba, ktorú môže zabrať vykonanie úlohy ak operátor pracuje štandardným pracovným tempom je:
a)
b)
c)
12. Technika organizujúca množstvo subjektívnych dát (ako sú názory) do kategórií založených na intuitívnych vzťahoch medzi jednotlivými časťami informácie je:
a)
b)
c)
13. Základná technika, realizovaná pred každým zlepšovaním je:
a)
b)
c)
14. Pohnútky, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie je:
a)
b)
c)
15. Kontrola výsledkov práce jej vykonávateľom podľa stanovených pravidiel je:
a)
b)
c)
16. Schopnosť prijať informáciu a prijať myšlienku na základe slov a symbolov je:
a)
b)
c)
17. Pružný výrobný systém, v ktorom sa menia pracovníci, tak aby sa prispôsobili zmenám v požiadavkách na produkciu sa označuje ako:
a)
b)
c)
18. Systematické činnosti vykonávané dodávateľom pred podpisom zmluvy s cieľom zabezpečiť primerané definovanie požiadaviek na kvalitu je:
a)
b)
c)
19. Dodávky (spravidla v režime JIT) komponentov k finálnej montáži v poradí požadovanej od montáže (v prípade priebežnej montáže výrobkov v rôznych variantoch na jednej a tej istej montážnej linke) sa označujú ako:
a)
b)
c)
20. Štandardizovaná práca sa v manažmente označuje ako :
a)
b)
c)
21. Uplatnenie techník návrhu pre stanovenie času, ktorý potrebuje kvalifikovaný pracovník, aby mohol vykonať určitú prácu na určitej výkonnostnej úrovni je:
a)
b)
c)
22. Podpora operátorov v strese vznikajúcom z obavy zlého vyhotovenia úlohy je:
a)
b)
c)
23. Obohacovanie práce, teda zväčšovanie, rozširovanie pracovnej spôsobilosti je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: