Test: Manažment výroby 4 (17 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Manažment výroby 4. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Správanie zamerané na sebapresadenie aj spoluprácu, je opakom vyhýbania je:
a)
b)
c)
2. Spoločný termín pre techniky, hlavne metodické štúdie a meranie práce, ktoré sú používané pri skúmaní ľudskej práce vo všetkých jej aspektoch a vedú ku systematickému skúmaniu všetkých faktorov, ktoré vplývajú na hospodárnosť a ekonómiu situácie, ktorú skúmame preto aby sme uskutočnili zlepšenia je:
a)
b)
c)
3. Schopnosť, komunikačná zručnosť, primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi je:
a)
b)
c)
4. Nepresadzujúce sa a spolupracujúce správanie – je opakom súperenia je:
a)
b)
c)
5. Prvky porady, ktoré neprispievajú k urýchleniu procesu porady sa označujú ako:
a)
b)
c)
6. Proces zvyšovania počtu riadiacich prvkov systému alebo ich presúvanie na hierarchicky nižšie (podriadené) úrovne je:
a)
b)
c)
7. Je to vzťah mentora a menteeho, ktorý dovoľuje podporovať menteeho v hľadaní jeho vlastnej cesty rozvoja a rastu je:
a)
b)
c)
8. Pomer celkových výstupov ku vstupu práce je :
a)
b)
c)
9. Spôsob riešenia problémov systémom výhra-výhra sa označuje ako:
a)
b)
c)
10. Nepresadzujúce sa a nespolupracujúce správanie - jednotlivec nesleduje bezprostredne ani svoje záujmy, ani záujmy druhého človeka je:
a)
b)
c)
11. Základným modelom učenia sa zo skúsenosti, akčného učenia je:
a)
b)
c)
12. Stratégia orientovaná na budúcnosť, ktorá zvyšuje kvalitu a produktivitu analýzou a činnosťou smerovanou na korekciu procesu samotného, zhodne s filozofiou nekončiacich zlepšení je:
a)
b)
c)
13. Stav, keď výrobok alebo služba spĺňa všetky očakávania a požiadavky zákazníka a zákazník nemá žiadnu príčinu byť nespokojný sa označuje ako:
a)
b)
c)
14. Forma tréningu na pracovisku je:
a)
b)
c)
15. Spätná informácia o výsledkoch predchádzajúcej činnosti je:
a)
b)
c)
16. Pohyby rúk, nôh, hlavy a tela, chôdza v neverbálnej komunikácii je:
a)
b)
c)
17. Skupina ľudí, ktorá sa od bežnej pracovnej skupiny, resp. skupiny jednotlivcov odlišuje tým, že má spoločné ciele, uvedomenie so seba samého ako jednotlivca patriaceho do tej istej jednotky, vzájomné prepojené, závisle funkcie, činnosti, a dohodnuté normy alebo hodnoty, ktorými je určované správanie sa ľudí v skupine je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: