Test: Manažment výroby 3 (17 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Manažment výroby 3. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Stav, kde sa využívajú štatistické techniky na sledovanie a riadenie určitého procesu aby sa dosiahlo zvýšenie kvality a prírastok produktivity sa označuje ako:
a)
b)
c)
2. Štruktúrovaná variácia diskusie v malých skupinách je:
a)
b)
c)
3. Osoba alebo orgán uznané ako nezávislé od zainteresovaných strán pri riešení daného problému je:
a)
b)
c)
4. Direktívne v činnosti pracovníkov, ktoré predstavujú základy, na ktorých môžu byť postavené zlepšenia sa označujú ako:
a)
b)
c)
5. Bystrý spôsob formulovania cieľov je:
a)
b)
c)
6. Netechnologická operácia premiestnenia materiálu (prepravných jednotiek materiálu) medzi jednotlivými objektmi v rámci výrobného alebo skladového areálu (závodu) pomocou dopravných prostriedkov, spravidla závodnej dopravy, po vnútro areálových (vnútro závodných) dopravných komunikáciách, eventuálne pomocou nekonvenčných dopravných systémov je:
a)
b)
c)
7. Vzhľad prostredia ovplyvňujúce komunikáciu je:
a)
b)
c)
8. Odovzdávanie časti vašej práce podriadeným spolu s odovzdaním právomoci a zodpovednosti za rozhodnutia, bez nutnosti konzultovať všetko s vami je:
a)
b)
c)
9. Množstvo práce, ktoré operátor dokončí za normominútu práce za jednu minútu sa v angličtine označuje ako:
a)
b)
c)
10. Na vyvažovanie rozvrhu výroby, použitím kapacity, ktorá je rovnaká pre každý proces, vyrábajúci na rovnakej úrovni výstupu každý týždeň a fungovaním tržného ťahu, spracovanie objednávok použitím Kanbanu a metód JIT sa používa:
a)
b)
c)
11. Akýkoľvek materiál tvoriaci jednotku spôsobilú bez ďalších úprav k preprave je:
a)
b)
c)
12. Cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka je:
a)
b)
c)
13. Zamerané na zistenie úrovne zručností a schopností účastníkov je:
a)
b)
c)
14. Pomer celkových výstupov ku vstupným ostatným administratívnym nákladom je :
a)
b)
c)
15. Dotváranie lexikálneho (slovníkového) významu reči emocionálnymi prvkami, zvukovosťou reči, tým, ako rečník zosilňuje, zoslabuje, potvrdzuje obsah a význam prejavu, dáva najavo svoj postoj, zaujatie, vrelosť sympatie, pocity všeobecne je:
a)
b)
c)
16. Samoorganizácia a samooptimalizácia organizačných jednotiek – fraktálov, ktoré pri sledovaní podnikových cieľov zodpovedajú vždy za určitý proces definovaný vstupom a výstupom je:
a)
b)
c)
17. Jedno zo štádií vývoja tímu je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: