Test: Manažment výroby 1 (17 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Manažment výroby 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Postupy zamerané na tvorbu ideí, nápadov, námetov, možných smerov uvažovania - (mapovanie) sa označujú ako:
a)
b)
c)
2. Lingvistická operácia, ktorá spočíva vo vyjadrení toho istého obsahu, ako má východiskový výraz, konštrukcia alebo výpoveď, inými výrazovými prostriedkami je:
a)
b)
c)
3. Akýkoľvek materiál (balený i nebalený, uložený na prepravnom prostriedku alebo i bez neho, zviazaný do zväzkov a pod je:
a)
b)
c)
4. Spôsob riadenia zameraného na prevenciu a plánovanie dlhodobých úloh, ktorý zabraňuje vzniku problémov sa označuje ako:
a)
b)
c)
5. Spôsob ochrany materiálu (tovaru) pred stratením a poškodením, ktorý by mohol spôsobiť počas manipulácie s materiálom, prepravou a skladovaním, či predaja, a to prostredníctvom obalu sa označuje ako:
a)
b)
c)
6. Pomer celkových výstupov ku vstupu materiálov je :
a)
b)
c)
7. Dotyky – potľapkávanie, objatie, pohladkanie, podanie ruky sa označujú ako:
a)
b)
c)
8. Pohyb svalov oblasti tváre a zahŕňa rôzne výrazy tváre je:
a)
b)
c)
9. Pomer celkových výstupov k spotrebovaným vstupom je :
a)
b)
c)
10. Vonkajší obal prispôsobený preprave, plniaci funkciu ochrannú a manipulačnú (spoluvytvára prepravnú jednotku, spravidla na báze palety), tiež informačnú funkciu je:
a)
b)
c)
11. Racionálne odôvodňovanie pravdivosti či správnosti tvrdenia, názoru hľadaním správnych dôkazových prostriedkov ako dôvodov určitého tvrdenia je:
a)
b)
c)
12. Realizácia tovaru, resp. služby či ekonomický zmysel výroby i obchodu, resp. poskytovania služieb je:
a)
b)
c)
13. Zhrnutie toho, čo bolo povedané alebo vypočuté je:
a)
b)
c)
14. Jedno zo štádií vývoja tímu je:
a)
b)
c)
15. Správanie s miernymi znakmi presadzovania aj spolupráce, ktorého cieľom je nájsť vzájomne prijateľné riešenie uspokojujúce čiastočné záujmy oboch strán je:
a)
b)
c)
16. Obal určený pre jeden výrobok, pre sadu výrobkov (združený obal) alebo pre malý počet kusov toho istého výrobku (skupinový obal) určených ku konečnej spotrebe je:
a)
b)
c)
17. Požiadavka konkrétneho odberateľa (zákazníka) na určitý výrobok (službu) je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: