Test: Logistika 3 (12 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Logistika 3. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Vládne nariadenie, ktoré zakazuje vstup komerčných plavidiel a tovaru do prístavov danej krajiny sa nazýva:
a)
b)
c)
2. Zoznam výrobkov usporiadaných podľa času v ktorom budú zásoby príslušného výrobku opúšťať sklad sa označuje ako:
a)
b)
c)
3. Súčet hmotných zásob určitého produktu a množstvo daného produktu objednaného na určité obdobie, ktoré ešte nie je dodané sa nazýva:
a)
b)
c)
4. Nákladný kontajner, úplne uzavretý a vodotesný, ktorý má pevný strop, pevné bočné steny, pevné koncové steny i podlahu, pričom najmenej jedna koncová stena je vybavená dverami, a umožňuje prepravu nákladu v čo najväčšej rozmanitosti sa volá:
a)
b)
c)
5. Dopravno-prepravná technológia prepravy cestných vozidiel špeciálnymi plavidlami, prípadne vlakmi technológiu horizontálnej prekládky po vlastnej osi je:
a)
b)
c)
6. Vyššie a nižšie limity dané v pláne s dôrazom na určitú plánovanú úroveň na špecifikované obdobie sa označujú súhrnne ako:
a)
b)
c)
7. Hmotnosť, pri ktorej je lacnejšie účtovať nižší stupeň pre ďalší vyšší hmotnostný pokles násobený minimom ukázanej hmotnosti, než účtovať vyšší stupeň pre skutočnú hmotnosť nákladu sa označuje ako:
a)
b)
c)
8. Hmotnosť tovaru vrátane obalov, ale bez zariadenia dopravcu, vyjadrená v celých kilogramoch sa nazýva:
a)
b)
c)
9. Kontajner, ktorý je podobný uzatvorenému kontajneru na všeobecné použitie, ale konštruovaný tak, aby bola umožnená výmena vzduchu medzi vnútorným priestorom kontajnera a vonkajšou atmosférou sa volá:
a)
b)
c)
10. Náklady, ktoré preberá na seba zasielateľ, pri pohybe tovaru akýmkoľvek prostriedkom z jedného miesta na druhé, podľa zmluvných podmienok o doprave sa nazývajú:
a)
b)
c)
11. Prostriedky na identifikáciu istého druhu tovaru pomocou prístroja a automatické vkladanie údajov do počítača sú:
a)
b)
c)
12. Prepravný dokument, ktorý vydáva dopravca prepravcovi tovaru po rieke, zahŕňajúci prijatie tovaru na prepravu a zaväzuje dopravcu prepraviť tovar ku príjemcovi do prístavu miesta určenia je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: