Test: Logistika 2 (15 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Logistika 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Manipulačné, dopravné, skladovacie, identifikačné, komunikačné, výpočtové a ďalšie technické prostriedky a zariadenia spolu s ovládajúcimi pracovníkmi, uskutočňujúce postupnosti netechnologických operácií s pasívnymi prvkami v článkoch logistických reťazcov sa nazývajú:
a)
b)
c)
2. Bod v priamke produktu, kam preniká zákazníkova objednávka a kde sa stretávajú objednávkou hnané a predpoveďou hnané aktivity je:
a)
b)
c)
3. Radikálna a dôsledná zmena odvodzujúca logistické procesy od potrieb konkrétnych zákazníkom, redukujúca tovarové toky nahradzujúce ich informačnými tokmi a stavajúcu logistiku do pozície strategického faktoru konkurencieschopnosti sa nazýva:
a)
b)
c)
4. Dosahovanie efektov založených na rozsahu výroby pri uplatňovaní hľadiska kvantitatívne chápanej dostatočnosti pasívnych prvkov v logistickom systéme je:
a)
b)
c)
5. Prevádzkovateľ dopravy, resp. dopravných prostriedkov (spravidla ich vlastník alebo nájomca), uskutočňujúci vlastnú premiestňovaciu činnosť v priestore a čase, predávajúci dopravných činností či prepravných služieb je:
a)
b)
c)
6. Poskytovateľ odbavovacích služieb aerolíniám, poskytovateľom expresných služieb a zasielateľom v leteckej doprave je:
a)
b)
c)
7. Každý typ kontajneru, ktorý nie je špeciálne určený na použitie v leteckej doprave a ktorý nie je prvotne určený na prepravu určitej kategórie nákladu, ako je napríklad náklad vyžadujúci kontrolu teploty, tekutý alebo plynný náklad, hromadné tuhé substráty alebo automobily, či dobytok sa označuje ako:
a)
b)
c)
8. Určené množstvo určitej časti alebo produktu, ktoré sa vyrobí naraz je:
a)
b)
c)
9. Prenos štruktúrovaných dát v elektronickej forme medzi počítačovými systémami v samostatných organizáciách je:
a)
b)
c)
10. Špeciálny náves pre koncovú prepravu a ukladanie na palube lodí typu RoRo je:
a)
b)
c)
11. Široko rozšírený systém uskladnenia na regáloch s dopravnými prostriedkami, ktoré automaticky nakladajú a vykladajú do regálov sa nazýva:
a)
b)
c)
12. Vertikálna technológia manipulácie s nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy pomocou zdvíhacieho zariadenia je:
a)
b)
c)
13. Systémová disciplína zaoberajúca sa celkovou optimalizáciou, koordináciou a synchronizáciou všetkých činností, ktorých zreťazenie je nevyhnutné k pružnému a hospodárnemu dosiahnutiu daného konečného (synergického) efektu sa nazýva:
a)
b)
c)
14. Logistika prispôsobená elektronickému obchodovaniu (E-Commerce), obsahujúca strategické plánovanie a vývoj logistických systémov a procesov potrebných k elektronickému obchodovaniu a ich administratívne a operatívne utváraní sa nazýva:
a)
b)
c)
15. Plošina, ktorá sa dáva pod konštrukcie, krabice alebo balíky za účelom ich zdvihnutia zo zeme a umožnenia ľahšieho prístupu pre vysokozdvíhacie vozíky, popruhy alebo iné manipulačné zariadenia je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: