Test: Logistika 1 (17 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Logistika 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Dopravné prostriedky bez posádky vybavené automatickým riadiacim zariadením, ktoré idú po predpísanej trase a zastavujú na každej strojnej alebo montážnej stanici, aby automaticky naložili alebo vyložili súčiastky sa nazývajú:
a)
b)
c)
2. Technika na prezentáciu logických spojení medzi počtom možností v ktorých sa podstata vzťahu určuje koeficientmi sa nazýva:
a)
b)
c)
3. Súhrny názov pre technológie nákupu tovaru a služieb mimo tradičný obchod na základe ponuky v multimediálnom telekomunikačnom prenose dát (off-line predaj prostredníctvom elektronického katalógu tovaru, on-line predaj formou virtuálneho obchodného domu alebo teleshopping) sa nazýva:
a)
b)
c)
4. Schopnosť systému automaticky sledovať požiadavky na daný komponent až ku poslednému kusu tovaru, zákazníkovi alebo číslu zmluvy sa nazýva:
a)
b)
c)
5. Akt prechodu alebo prepravovania cez nejaké územie alebo oblasť, alebo colná procedúra, v rámci ktorej sa tovar dostane pod colnú kontrolu, z jednej colnice do druhej sa označuje ako:
a)
b)
c)
6. Príkaz o spôsobe uloženia určitého tovaru, ktorý dáva prepravca, alebo jeho agent sa volá:
a)
b)
c)
7. Dosahovanie efektov založených na prepájaní procesov pri uplatňovaní hľadiska zlaďovania činností aktívnych prvkov v logistickom systéme je:
a)
b)
c)
8. Osoba, oddelenie alebo organizácia v rámci alebo mimo spoločnosti, ktoré dodávajú tovar a / alebo služby jednému alebo viacerým zákazníkom sa nazýva:
a)
b)
c)
9. Strana, ktorá realizuje alebo v mene ktorej sprostredkovateľ realizuje prehlásenie o dovoze sa nazýva:
a)
b)
c)
10. Sklad z ktorého sú zásobované ďalšie sklady so zreteľom na konkrétne materiály, komponenty a výrobky sa nazýva:
a)
b)
c)
11. Typ štruktúry továrne alebo oddelenia, v ktorom sú rozmiestnené stroje a výrobné prostriedky potrebné na výrobu určitého výrobku v poradí v akom sa používajú sa nazýva:
a)
b)
c)
12. Kvantum logistických prvkov, ktoré sú k dispozícii pre uspokojenie danej potreby konečného článku logistického reťazca s požadovanou kvalitou počas určitého obdobia sa nazýva:
a)
b)
c)
13. Proces alebo technika používaná v periodickom prepočítavaní veľkostí dávok, aby sme ich tak prispôsobili zmenám v požiadavkách sa volá:
a)
b)
c)
14. Výrobný proces, v ktorom sa výrobky alebo ich série vyrábajú vo veľkých množstvách sa volá:
a)
b)
c)
15. Písomná banková záruka poskytnutá predajcovi na požiadanie a podľa inštrukcií nákupcu na zaplatenie stanovenej sumy do vopred dohodnutej doby splatnosti a podľa stanovených podmienok zmluvy sa nazýva:
a)
b)
c)
16. Dopravno-prepravná technológia prepravy cestných vozidiel na špeciálnych železničných vozňoch s nízkou podlahou po celej dĺžke vozňa technológiu horizontálnej prekládky je:
a)
b)
c)
17. Paleta umožňujúca zasunutie vidlice vysokozdvižných a nízkozdvižných paletových vozíkov iba z dvoch protiľahlých strán sa volá:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: