Test: Trh peňazí (8 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Trh peňazí. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Obchody s peniazmi medzi centrálnou bankou a komerčnými bankami ale i obchody medzi komerčnými bankami navzájom zahŕňa:
a)
b)
c)
2. Peňažné obchody pri ktorých sa splatnosť pohybuje od 1 po 12 mesiacov, pričom úroková sadzba je stanovená v čase uzatvorenia obchodu a platí počas celého obdobia danej transakcie sa nazývajú:
a)
b)
c)
3. Sadzba, ktorá sa používa pri obchodovaní medzi národnou bankou a komerčnými bankami sa volá:
a)
b)
c)
4. Peniaze, ktoré centrálna banka požičiava v nasledujúcom dni a komerčná banka ich musí vrátiť ďalší obchodný deň sa volajú:
a)
b)
c)
5. Sadzba, ktorá vychádza z kotácie popredných bánk na danom trhu a je základným ukazovateľom pre celý peňažný trh sa na Slovensku nazýva:
a)
b)
c)
6. Peniaze, ktoré požičiava centrálna banka do budúceho obchodného dňa sa volajú:
a)
b)
c)
7. Na riadenie likvidity bánk slúžia:
a)
b)
c)
8. Obchod, pri ktorom má komerčná banka peniaze na účte až po dvoch obchodných dňoch od uzatvorenia transakcie sa nazýva:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: