Test: Majetok v podielovom fonde 2 (10 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Majetok v podielovom fonde 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Nezávislé hodnotenie schopnosti a vôle dlžníka splácať svoje budúce záväzky riadne a včas sa volá:
a)
b)
c)
2. Pojem, ktorý vyjadruje určitý stupeň neistoty týkajúci sa očakávaných výnosov sa označuje ako:
a)
b)
c)
3. Ukazovateľ, ktorý fond navonok prezentuje a voči ktorému sa porovnáva výkonnosť daného podielového fondu sa nazýva:
a)
b)
c)
4. Ak nadpriemerné výnosy jedného CP sprevádzajú nadpriemerné výnosy druhého CP, používame pojem:
a)
b)
c)
5. Grafickým vyjadrením výnosnosti vybraného dlhového investičného inštrumentu pri rôznych splatnostiach je:
a)
b)
c)
6. Skupina akcií najvýznamnejších spoločností z rôznych regiónov, ktoré dlhodobo dosahujú dobré výsledky sa označuje ako:
a)
b)
c)
7. Forma jednoduchej a rýchlej zmeny investičnej stratégie presunom medzi fondmi je:
a)
b)
c)
8. Príjmy, ktoré plynú z investície od chvíle, keď do nej vložíme prostriedky až do doby možného posledného príjmu z tejto investície sa volajú:
a)
b)
c)
9. Peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na cenné papiere alebo odvodený od cenných papierov, komodít, úrokových mier, kurzových indexov a iných majetkových hodnôt je:
a)
b)
c)
10. Ak sa výnosy dvoch aktív vzájomne nesúvisia, používame pojem:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: