Test: Burzy 2 (12 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Burzy 2. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Vopred dohodnutá čiastka vyplácaná vo vopred dohodnutých intervaloch je:
a)
b)
c)
2. Podielový fond, ktorého vydané podielové listy správcovská spoločnosť nemá povinnosť odkupovať späť je:
a)
b)
c)
3. Obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je kolektívne investovanie je:
a)
b)
c)
4. Podielový fond, ktorého podielnik je oprávnený predložiť na vyplatenie ním vlastnený podielový list je:
a)
b)
c)
5. Typ cenného papiera, ktorý reprezentuje záväzok vydávajúcej strany, že splatí jeho nominálnu hodnotu k určitému dátumu a bude vyplácať fixný úrok v pravidelnom čase za určité časové obdobie je:
a)
b)
c)
6. Listinné vyjadrenie záväzku dlžníka voči poskytovateľovi peňažných prostriedkov je:
a)
b)
c)
7. Forma trhu, ktorá sa koná pravidelne na určitom mieste a v určitom čase a miesto, kde sa stretáva dopyt s ponukou tovarov, cenných papierov a peňazí sa nazýva:
a)
b)
c)
8. Druh poistného plnenia zo zmluvy o poistení osôb je:
a)
b)
c)
9. Podiel na majetku akciovej spoločnosti akcionára je:
a)
b)
c)
10. Poistné zaplatené vopred jednorazovo na celú poistnú dobu je:
a)
b)
c)
11. Schopnosť splatiť záväzok veriteľovi je:
a)
b)
c)
12. Výkon vyjadrený v peňažných jednotkách je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: