Test: Burzy 1 (13 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Burzy 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Právny nárok majiteľa voči tomu, kto je v ňom zaviazaný je:
a)
b)
c)
2. Zbierka rôznych finančných nástrojov vo vlastníctve jednotlivca, alebo inštitúcie je:
a)
b)
c)
3. Posledná výkričná cena, za ktorú boli cenné papiere predávané, alebo aktuálny kurz je:
a)
b)
c)
4. Záloha nehnuteľnosti, ktorý umožňuje veriteľovi, aby z predaja nehnuteľnosti kryl prednostne svoju pohľadávku, ak dlžník v stanovenej lehote nezaplatí dlh s úrokmi je:
a)
b)
c)
5. Prejavom ekonomickej nerovnováhy v krajine, ktorej vonkajším prejavom je rast cenovej hladiny je:
a)
b)
c)
6. Právo kúpiť alebo predať cenný papier, komoditu, plodinu alebo akciový index za danú cenu k určitému dátumu alebo pred týmto dátumom je:
a)
b)
c)
7. Právny subjekt ktorý, sprostredkúva predaj produktov finančných inštitúcií na trhu je:
a)
b)
c)
8. Technicko-ekonomický pojem, ktorý vyjadruje súbor nezverejnených poznatkov a praktických skúsenosti je:
a)
b)
c)
9. Zmluvné poistenie dojednané na krytie rizika smrti, rizika dožitia, rizika smrti alebo dožitia a rizika úrazu sa nazýva:
a)
b)
c)
10. Právny subjekt poskytujúci zaistenie poisťovateľovi v prípade zvýšeného rizika je:
a)
b)
c)
11. Správa o hospodárskom výsledku spoločností, ktorú každoročne vydávajú firmy a je voľne dostupná všetkým akcionárom je:
a)
b)
c)
12. Súčasť finančného trhu, na ktorom ide o umiestňovanie peňažných prostriedkov investorov do cenných papierov s krátkodobou životnosťou je:
a)
b)
c)
13. Cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splatenie dlžnej čiastky v menovitých hodnotách a vyplatenie stanovených výnosov je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: