Test: Akcie (15 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Akcie. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Dodatočná emisia akcií z dôvodu zvýšenia akciového kapitálu spoločnosti, ktoré sa prideľujú podľa základného podielu vlastníkom akcií zdarma, resp. pôvodné akcie sa vymieňajú za nové akcie s vyššou nominálnou hodnotou sa nazýva:
a)
b)
c)
2. Právnická osoba, druh kapitálovej spoločnosti, ktorá sa zakladá podľa stanov vypracovaných zakladateľmi a schválených štátnym orgánom (získanie koncesie), ale hlavne registráciou, t. j. zápisom do podnikového (obchodného) registra je:
a)
b)
c)
3. Akcia, ktorej interná hodnota sa na základe nadpriemernej výnosovej sily podniku rázne zvyšuje sa nazýva:
a)
b)
c)
4. Druh akcie na meno, ktoré akciová spoločnosť vydáva výhradne pre svojich zamestnancov v snahe zainteresovať ich na činnosti akciovej spoločnosti sa nazýva:
a)
b)
c)
5. Akcia, ktorá je v pomere k ostatným akciám rovnakej spoločnosti napriek rovnakej nominálnej hodnote vybavená vyšším hlasovacím právom alebo napriek nižšej nominálnej hodnote rovnakým hlasovacím právom sa nazýva:
a)
b)
c)
6. Preferenčná, resp. privilegovaná akcia, teda druh akcie, ktorý jej vlastníkovi (vlastníkom), ktoré sa neposkytujú vlastníkom iných druhov akcií je:
a)
b)
c)
7. Druh akcie, ktorú možno previesť z osoby na osobu sa nazýva:
a)
b)
c)
8. Druh akcie, ktorá jej majiteľovi nedáva právo hlasovať na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti je:
a)
b)
c)
9. Druh akcie, na ktorej sa uvádza meno jedného alebo viacerých vlastníkov sa nazýva:
a)
b)
c)
10. Kvótna akcia, spravidla bez nominálnej hodnoty, ktorej sa neurčuje úradný kurz a predstavuje podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti (kuksy) sa nazýva:
a)
b)
c)
11. Druh akcie, poskytujúci jej vlastníkovi také základné práva, ako je právo podieľať sa na zisku – akciovej spoločnosti, zúčastňovať sa na jej riadení a mať účasť na likvidačnom zostatku pri zániku akciovej spoločnosti sa nazýva:
a)
b)
c)
12. Akcia, ktorá znie na meno a jej majiteľ je zaznamenaný v registri akcií príslušnej spoločnosti sa nazýva:
a)
b)
c)
13. Cenný papier, doklad o podiele člena akciovej spoločnosti na jej základnom kapitáli je:
a)
b)
c)
14. Druh cenných papierov, ktoré vydáva štát, banky a priemyselné, obchodné, železničné a iné podniky, teda dlžobný úpis platný do určitého termínu, do ktorého sa musí od majiteľ odkúpiť s určitým vopred stanoveným úrokom sa volá:
a)
b)
c)
15. Člen akciovej spoločnosti, vlastník akcií, na ktoré poberá dividendu je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: