Test: Európska Únia 1 (14 otázok)

Otestuj si svoje znalosti v online ekonomickom teste: Európska Únia 1. Po vyplnení testu stlač tlačidlo "Vyhodnotiť test". Zobrazí sa ti vyhodnotenie testu a tvoja úspešnosť. V prípade nesprávnych odpovedí sa dozvieš riešenie. Pre správne fungovanie on-line testu musíš mať povolený javascript.

1. Približovanie právneho poriadku SR s legislatívou EÚ a ich vzájomná harmonizácia. je:
a)
b)
c)
2. Zmluva o Európskej únii sa neformálne označuje ako :
a)
b)
c)
3. Fond EÚ určený na predvstupovú pomoc kandidátskym krajinám sa nazýva:
a)
b)
c)
4. Projekt budovania európskej informačnej spoločnosti v rámci Lisabonskej stratégie je:
a)
b)
c)
5. Verejné alebo súkromné orgány alebo služby konajúce na zodpovednosť riadiacich alebo platiacich inštitúcií alebo vykonávajúcich úlohy v ich mene vo vzťahu ku konečným užívateľom, inštitúciám alebo firmám vykonávajúcim dané operácie sú:
a)
b)
c)
6. Programové dokumenty na rozličné témy, ktoré nemajú záväzný, ale iba odporúčajúci charakter sú:
a)
b)
c)
7. Fondy spravované Európskou komisiou a slúžia na finančnú podporu menej rozvinutých oblastí sa nazývajú:
a)
b)
c)
8. Škála princípov, zákonov, politík, záväzkov a cieľov, prijatých v rámci Európskej únie a obsiahnutých predovšetkým v zmluvách, legislatíve a rozhodnutiach Súdneho dvora sa nazýva:
a)
b)
c)
9. Orgán, ktorý vznikol na základe Maastrichtskej zmluvy, aby uľahčoval prípravu na vstup do hospodárskej a menovej únie štátom, ktorých HDP na jedného obyvateľa nedosahuje úroveň 90% priemeru EÚ sa nazýva:
a)
b)
c)
10. Spoločná mena, ktorá podľa Maastrichtskej zmluvy bola zavedená v bezhotovostnom styku je:
a)
b)
c)
11. Orgán, zriadený v roku 1960, ktorý je hlavným nástrojom sociálnej politiky Spoločenstva je:
a)
b)
c)
12. Nástroj, ktorý umožňuje podporiť veľké množstvo menších projektov, ktoré by inak nesplnili podmienku minimálneho finančného objemu je:
a)
b)
c)
13. Jedinou priamo volenou inštitúciou EÚ je:
a)
b)
c)
14. Orgán, ktorý administruje platby zo štrukturálnych a kohézneho fondu je:
a)
b)
c)

TESTY NA PRIJÍMAČKY 2022/2023

Vyskúšajte si nové i staršie testy na prijímačky na stredné školy pre školský rok 2022/2023. Pozrite si ukážky reálnych testov z predchádzajúcich rokov z predmetov: